Så blir vattnet både varmt och hälsosamt

27 apr 2017 | HEMMETS MYSTERIER. När vi ska duscha eller tappa upp ett bad är vi vana vid att det kommer varmvatten inom några sekunder. Men hur går det egentligen till när vattnet blir varmt? Vi reder ut och tipsar om hur du undviker legionella.

Det vanligaste sättet att förse flerbostadshus med varmvatten är med hjälp av värmeväxlare som är kopplade till fjärrvärmenätet.

Enligt Energimyndigheten värmdes 2014 83 procent av landets lägenheter upp med fjärrvärme. Tidigare var gas eller olja vanliga  energikällor.

I områden utan fjärrvärme är ett alternativ att ha en panna eller en värmepump, till exempel bergvärme, där man värmer vatten för byggnaden. Vattnet värms då med olja eller el.

Ett alternativ kan vara att ha separata varmvattenberedare i varje lägenhet.

Skållningsrisk

Att varmvattnet håller rätt temperatur är viktigt av flera skäl:
• Det är inte skönt att duscha kallt.
• Om vattnet är för varmt (över 65 grader) finns risk för skållning.
• Vi vill undvika legionella.

Legionellabakterierna, som sprids genom inandning av vattendimma i till exempel duschar och bubbelpooler, gör att uppskattningsvis 500 personer årligen insjuknar i legionärssjuka (en sorts lunginflammation).

– Bakterierna förökar sig vid 18-45 grader och trivs allra bäst vid 38 grader. Därför ska varmvattnet vid tappstället hålla en temperatur på lägst 50 grader, säger Bostadsrätternas expert Per Lilliehorn.

Håll varmvattnet varmt och kallvattnet kallt är en grundregel för att undvika smitta. Ett annat tips är att se till att vattnet i varmvattenberedaren håller 60 grader.

Thomas Östberg

FAKTA/ Varmvatten
• Varje svensk använder 75-100 liter varmvatten per dygn.
• Genom att duscha fem minuter i stället 20 minuter sparar man 180 liter varmvatten.
• Att diska med upptappat vatten i stället för rinnande sparar 20-70 liter.
• En droppande kran kan läcka 15 kubikmeter vatten på ett år. Om det är varmvatten tillkommer energikostnaden.
• Nya armaturer blandar vattnet med mer luft och blir därmed snålspolande.

(Källor: Göteborg Energi och Boverket)

Skriv en kommentar

Mer som detta