Så blir de nya reglerna för andrahandsuthyrning

21 jan 2013 | Den 19 december beslutade riksdagen efter många parlamentariska turer att styrelsens prövning behålls oförändrad och att maximal andrahandshyra ska beräknas utifrån bostadsrättshavarens kostnader. Då utgår man från en fyraprocentig avkastning på marknadsvärdet plus månadsavgiften. Reglerna träder i kraft 1 februari 2013.

Även i fortsättningen behövs tillstånd från föreningen

Den som vill hyra ut sin bostadsrätt måste även i fortsättningen söka medgivande från styrelsen, och precis som tidigare måste bostadsrättshavaren ange ett beaktansvärt skäl för att få föreningens tillstånd. Och när bostadsrättshavaren väl har fått föreningens tillstånd kommer nyheterna, som mer berör medlemmen/uthyraren och dennes hyresgäst än föreningen.

Hyresavtalet är en sak mellan uthyrare och hyresgäst

Avtalet mellan dessa är en fråga som enbart berör parterna och Skatteverket – föreningen har vare sig anledning eller möjlighet att styra de villkor som uthyrare och hyresgäst kommer överens om.

Friare hyressättning som utgår från kostnaderna

Tidigare har andrahandshyran fått sättas utifrån vad andra hyresrätter kostar på orten. I framtiden behöver uthyraren som vill ta ut maximal hyra ta reda på sin lägenhets marknadsvärde och normal avkastningsränta. Vad innebär då detta? Avkastningsräntan beräknas utifrån Riksbankens referensränta, för närvarande 1,5 procent, och på denna läggs ett par procent. I nuläget skulle det ge en sammanlagd ränta på 3,5-4 procent. Ovanpå detta kan uthyraren lägga månadsavgiften.

Så beräknas den nya hyran

Ett exempel: lägenheten har ett marknadsvärde på två miljoner kronor och en månadsavgift på 2 500 kronor. Med 3,5 procent avkastingsränta på två miljoner plus avgiften blir hyran högst cirka 8 300 kronor i månaden.

Överklagan av hyran samt uppsägning ändras

Om uthyraren och andrahandshyresgästen är oense om hyresnivån kan denna prövas i hyresnämnden, precis som i dag. Skillnaden är att numer gäller faktiskt ingånget hyresavtal – hyresgästen kan inte kan få tillbaka hyra retroaktivt om hyresnämnden skulle bedöma den som för hög. Även uppsägningsreglerna ändras. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet med en kalendermånads uppsägningstid. I praktiken: sägs avtalet upp 15 april så slutar det att gälla 31 maj. Även bostadsrättshavaren kan säga upp hyresavtalet men då gäller tre kalendermånaders uppsägningstid.

Höjt schablonbelopp

När det gäller beskattning av uthyrningen får uthyraren från intäkterna dra av dels avgiften till föreningen och dels ett schablonbelopp. Det höjs nu från 2012 års nivå på 21 000 kronor till 40 000 kronor per år. Överskottet räknas som skattepliktig inkomst.

Reglerna gäller inte för hyresrätter

Reglerna gäller för uthyrning av olika typer av ägt boende i form av bostadsrätt, villor och ägarlägenheter. För hyresrätter gäller de tidigare andrahandsreglerna, det vill säga bland annat att hyran baseras på bruksvärdet.

Större tryck på styrelserna

En inte helt osannolik utveckling är att många föreningsstyrelser får känna av ett ökat tryck från bostadrättshavare som av olika skäl vill hyra ut sina lägenheter.

Mer information

Regeringens faktablad
Lag om (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Kommentarer

En bra förändring som kommer att medföra fler lägenheter på hyresmarknaden.

Skriv en kommentar

Mer som detta