Rökning orsak till konflikter

15 mar 2012 | Grannar som röker får föreningens styrelse ibland klagomål på. Visserligen kan det vara fel på ventilationen i huset, men beslut i domstolar visar att grannars rökning är någonting man många gånger måste acceptera. Var beredd på att diskussioner om rökning lätt väcker stora känslor.

För inte så många år sedan var det tillåtet att röka på restauranger, och backar vi ytterligare 20 år i tiden var det tillåtet att röka på flygplan. I dag känns det helt främmande. Rökningen minskar och acceptansen för rökning likaså. Till bostadsrättsföreningars styrelser kommer klagomål på att grannens inomhusrökning stör eftersom tobaksröken sprider sig i huset. Får styrelsen in klagomål på rökning är styrelsen skyldig att reagera på något sätt, men är det inget fel på ventilationen kan föreningen inte göra så mycket bara för att en granne ogillar cigarettrök, inte ens om den klagande är allergisk.

Flera exempel på beslut i hyresnämnd och hovrätt visar detta. Senast ett fall från förra året, visserligen i en hyresrätt men som går att direkt översätta till bostadsrätt, där hyresgäster drev ärendet till Hyresnämnden i Mellansverige. Grannen rökte på balkongen och makarna upplevde det som mycket besvärande med rök från springor och tillluftsventil. Makarna uppgav att båda var allergiska och ville att hyresvärden skulle åtgärda problemet genom att låta montera inglasning av balkongen eller se till att den rökande hyresgästen flyttade. Hyresvärden hade erbjudit att byta fönstren och ansåg att de gjort vad som var möjligt. De kunde tänka sig att montera inglasning av balkongen men i så fall mot ett påslag av hyran.

Hyresnämnde föreslog att hyresvärden skulle genomföra en översyn av ventilationen men det ville inte makarna. I sitt beslut skriver Hyresnämnden att en boende inte får utsätta sina grannar för störningar som är skadliga för hälsan eller försämrar boendemiljön. Här handlar det om ett normalt inslag i flerfamiljshus – skriver Hyresnämnden – som man måste acceptera, även om det har en viss inverkan på hälsan. Grannens rätt att använda sin lägenhet, inklusive balkongen, står över att makarna störs av rökningen. Hyresnämnden skriver också att den inte tar någon hänsyn till att en del personer är känsligare än andra. Makarna överklagade till Svea hovrätt och bifogade ett läkarintyg om överkänsligheten, men hovrätten gick på Hyresnämndens linje.

Vad kan föreningen egentligen göra? Föreningen kan skriva in i ordningsreglerna att det inte är tillåtet att röka i trappuppgångar, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. När det gäller balkongrökning handlar det om att tala med den som röker, men något förbud är alltså inte möjligt. En del föreningar skriver in rökförbud i sina stadgar, men skulle saken drivas i domstol är utgången oklar.

Enda sättet idag att helt slippa rökande grannar är att bo i en förening som från början är skapad som en rökfri förening.

Skriv en kommentar

Mer som detta