Renoveringsåtgärderna som kräver styrelsens tillstånd

29 maj 2017 | Som bostadsrättsinnehavare kan du göra en hel del ombyggnationer i din lägenhet. Men det finns några saker du inte får göra utan tillstånd. Och det är naturligtvis alltid bra att informera om sina planer.

Enligt bostadsrättslagen finns det tre typer av åtgärder som kräver styrelsens tillstånd:

• Ingrepp i bärande konstruktioner.
• Flytta ledningar för vatten, avlopp, el och gas.
• Annan väsentlig förändring.

– Tredje punkten innebär att någon bygger om bostaden till oigenkännlighet. Till exempel om någon köper en lägenhet från 1800- talet med högt i tak och stuckatur och bygger om den till en funkislägenhet. Då kan styrelsen säga nej, säger Peder Halling som är jurist på Bostadsrätterna.

Annars är det inte så lätt att säga nej. Lagen säger att ”tillstånd får endast vägras om ändringar kan medföra
påtaglig skada eller olägenhet för föreningen”. Bevisbördan ligger på föreningen.

– Lagstiftningen är kritiserad för att den ger medlemmen stor frihet gentemot föreningen. Där vill vi gärna se en förändring, säger Peder Halling.

Endast nyttjanderätt

Han tycker att det är viktigt att man som medlem kommer ihåg dels att man endast äger nyttjanderätten till lägenheten (juridiskt äger föreningen fastigheten), dels att man är en av flera som investerat pengar i lägenheterna.

– Då måste man visa respekt och ta hänsyn. Jag tycker att man alltid har en skyldighet att informera inför en stor renovering, precis som en hyresvärd informerar sina hyresgäster. Men alla känner inte så. De kan ha köpt en lägenhet för flera miljoner och tycker att de har rätt att flytta väggar och bygga större kök, säger Peder Halling.

Lagen erbjuder inga sanktioner mot den som inte begär tillstånd. I allvarligare fall får föreningen vända sig till tingsrätten och kräva ett interimistiskt beslut om omedelbart byggstopp kombinerat med vitesföreläggande, skadeståndskrav och yrkande om återställande av bostaden.

I lagen finns en annan paragraf som ger föreningen möjlighet att ingripa om bostadsrättsinnehavaren kraftigt försummar sitt ansvar.

– Där kan föreningen anlita en hantverkare som återställer lägenheten på bostadsrättinnehavarens bekostnad, säger Peder Halling.

Mikael Bergling

Skriv en kommentar

Mer som detta