Renovera rätt – och ställ krav

19 maj 2017 | Svenskarna verkar aldrig tröttna på att renovera sina badrum och kök. Det gäller även bostadsrätter. Men det gäller att tänka till innan man sätter i gång. Med dagens krav är badrummet inget gör det själv-rum. Försäkringsbolagen kräver att jobbet görs av behöriga företag och hantverkare.

För många som köper bostadsrätt är läget viktigast. Att en gammal lägenhet har ett för litet badrum eller kök går att lösa. Ibland går väggar att flytta eller tas bort. I vissa fall flyttar man helt enkelt badrummet till ett större rum. Men det kräver tillstånd från föreningens styrelse, så att inte fastigheten skadas eller på annat sätt påverkas negativt.

Oavsett hur stora ingrepp som görs i planlösningen gäller det att göra arbetet på rätt sätt. Dels för att
undvika fukt- och vattenskador i lägenheten eller hos grannarna. Dels för att få ersättningen från försäkringsbolaget om en olycka trots allt inträffar. Dessutom kräver en del arbeten tillstånd från kommunen, vilket behövs innan arbetet påbörjas.

För komplicerat

Steg ett är att vända sig till en behörig entreprenör som kan göra fackmannamässiga tätskiktsarbeten.

– Jag har jobbat i branschen i fyra år och är hyfsat praktisk och kunnig inom bygg. Men jag skulle aldrig göra något våtrumsarbete eller köksarbete själv. Det gäller såväl väggar och golv som VVS och el. Med dagens krav är det alldeles för komplicerat, säger Magnus Jansson, vd på Byggkeramikrådet, BKR.

BKR har en förteckning över alla företag som uppfyller deras och Boverkets krav. Det är också viktigt att kolla att den enskilda hantverkaren har rätt utbildning.

Steg två är att skriva ett avtal om entreprenaden: vad ska göras och vad ska det kosta. Ett färdigt formulär finns på BKR:s webbplats. Om själva jobbet är steg tre så innehåller även det ett viktigt papper. Det är kvalitetsdokumentet som entreprenörer ska lämna till kunden. Det talar om vilket tätskikt våtrummet har och hur det är monterat.

– Den som inte lämnar ett kvalitetsdokument har inte gjort färdigt sitt jobb. Om det uppstår en vattenskada är det väldigt bra att kunna visa upp ett sådant papper. Annars finns det risk att försäkringsbolaget inte vill betala ut ersättning, säger Magnus Jansson.

Ökar i köken

Kvalitetsdokumentet används även om en ny hantverkare anlitas för att göra om en del av tätskiktet. Hen måste nämligen vara utbildad på just det tätskiktssystemet.

Ett utrymme som inte klassas som våtrum är köket. Här finns ännu inga regler trots att vi använder mer och mer vatten i köken. Till exempel kan en kaffemaskin eller en ismaskin i ett kylskåp orsaka läckage.

– En tydlig trend är att antalet vattenskador minskar i badrummen, men ökar i köken.

Vi jobbar tillsammans med ett antal aktörer för att få till regler även för kök, säger Magnus Jansson.

Thomas Östberg

 

FAKTA/ Så får du koll på reglerna
• Byggkeramikrådet, BKR, har regler för användande av keramiska material i våtrum som finns att läsa på www.bkr.se. BKR utbildar plattsättningsföretag, försäkringsbolag, mäklare, och besiktningsmän. På webbplatsen finns även en förteckning över auktoriserade entreprenadföretag.

• Golvbranschens våtrumskontroll, GVK, är BKR:s motsvarighet för våtrumsarbeten och tätskikt i väggar
och golv av plast eller linoleum. Information finns på www.gvk.se.

• Säker vatten har tagit fram branschregler för VVS och auktoriserar VVS-företag. Regelverket heter Säker vatteninstallation och syftar till att minska vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Läs mer på www.sakervatten.se

Skriv en kommentar

Mer som detta