Reglerna för energideklaration har ändrats

02 apr 2019 | Från och med den 1 januari 2019 används det så kallade primärenergitalet som mått på en  byggnads energiprestanda istället för specifik energianvändning som tidigare användes. Det gäller både för nya byggnader och när energideklarationer  upprättas. 

Till skillnad från den specifika energianvändningen tar primärenergitalet även hänsyn till vilken energibärare som  används och byggnadens geografiska placering. Dessutom beaktas den köpta energi som går åt  för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel.

I och med förändringen ska det bli lättare för fastighetsägare och köpare att jämföra olika  byggnaders möjlighet att hushålla med energin.

Bostadsrätterna ställer sig dock kritisk till systemet med energideklarationer. Det kostar mycket, leder inte till minskad  energianvändning och det blir heller inte lättare att jämföra byggnader.

Boverket har tagit fram en ny digital handbok om energideklaration. Den vänder sig i första hand till de som äger eller ska sälja eller köpa en byggnad. I den och på boverket.se kan ni läsa mer om de ändrade reglerna. 

Kommentarer

Hej,

energideklarationen gör troligen ingen nytta till dyra pengar. kan Bostadsrätterna agera kraftfullare för att förmå Boverket att avveckla kravet på energideklaration?

mvh

Lars Johansson
Brf Trädgårdsföreningen i Linköping

Skriv en kommentar

Mer som detta