Regeringen vill återinföra stöd för hyresrabatt

18 jan 2021 | Våren 2020 beslutade regeringen om ett hyresstödpaket med anledning av Coronapandemin som innebar att hyresvärdar, såsom bostadsrättsföreningar, fick kompensation om de sänkt den fasta hyran för sina lokalhyresgäster. Nu vill regeringen återinföra stödet under januari-mars i år. Det måste dock godkännas av EU först.

Restauranger, butiker och andra småföretagare har drabbats hårt av de konsekvenser som följt av Coronapandemin. I ett försök att mildra dessa negativa följder vill regeringen nu återinföra det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, som togs fram våren 2020, för perioden januari-mars 2021. Men eftersom det handlar om statsstöd måste satsningen först godkännas av EU-kommissionen. Därefter kan en förordning med detaljbestämmelser tas fram av regeringen. Systemet väntas därför vara på plats först i mitten av mars.

Det tidigare stödet innebar att hyresvärdar, däribland bostadsrättsföreningar, som sänkt den fasta hyran (gäller alltså inte omsättningshyra) för sina lokalhyresgäster kunde söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen.

Stödet som nu föreslås utformas på liknande sätt som våren 2020 och kommer att rikta sig till företag inom detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen och vissa andra konsumentnära branscher samt tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet till kunden.

Liksom tidigare kommer kompensation, ifall stödet godkänns, ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran till lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021.

Rev.  Riksdagen har nu beslutat att godkänna regeringens förslag om hyresrabattstöd. Men utformningen är inte klar och därmed går det ännu inte att söka.

Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Läs mer på vår webbplats om det tidigare stödet här, och även här.

Rev. 2021-03-03

Skriv en kommentar

Mer som detta