Regeringen ger klartecken till skärpt amorteringskrav

Bild Ulrika Blomqvist
30 nov 2017 | Regeringen godkände på torsdagen Finansinspektionens förslag om ett skärpt tvingande amorteringskrav. – Det är beklagligt att regeringen fattat det här beslutet eftersom det utesluter än fler från att komma in på bostadsmarknaden, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

Regeringen har fattat beslut om att ge Finansinspektionen klarsignal för sitt förslag om en ytterligare utökning av det tvingande amorteringskravet. Det meddelande finansmarknadsminister Per Bolund (mp) efter torsdagens regeringssammanträde. Detta trots kritik från den politiska oppositionen och flertalet organisationer inom bostadssektorn, och inte minst en avvaktande inställning från bostadsminister Peter Eriksson (mp).

Bostadsrätterna har i sitt remissvar pekat på att förslaget kommer att försvåra bostadsbristen och påverka rörligheten inte bara på bostadsmarknaden utan även på arbetsmarknaden.

 – Det är beklagligt att regeringen har fattat det här beslutet eftersom det utesluter än fler från att komma in på bostadsmarknaden, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

Det skärpta amorteringskravet, som innebär att den som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst måste amortera tre procent av lånesumman vid mer än 70 procents belåning, slår hårdast mot storstadsregionerna. Stockholms Handelskammare spår till exempel att så mycket som vart tredje hushåll i Stockholm kommer att påverkas av det skärpta amorteringskravet, vilket försvårar företagens möjlighet att rekrytera och växa.

– Fler och fler stängs ute från bostadsmarknaden. Inte bara förstagångsköparna utan även par som skiljer sig, de som byter arbetsort och pensionärer som vill flytta, säger Ulrika Blomqvist.

Hon framhåller att det i grunden är bra att amortera, men det generella kravet kommer drastiskt att förändra bokalkylen för många.

– Det saknas ett helhetsgrepp från politiskt håll. Hur ska människor kunna skaffa sig en bostad framöver? Här har politiken ett viktigt ansvar, säger Ulrika Blomqvist.

Motiveringen till beslutet från regeringens sida är att hushållens skuldsättning ökat kraftigt de senaste decennierna. Per Bolund framhöll vid presskonferensen att åtgärder måste vidtas för att inte hushållens lån ska riskera att överstiga värdet på de bostäder som belånats.

Det Bostadsrätterna, och många andra kritiker, påpekar är att det tvingande amorteringskrav i sig utgör väsentligt större makroekonomisk skada – både momentant och på längre sikt – än de positiva stabilitetseffekter som kravet förväntas uppnå.

– Konsekvensen blir istället att hushållens marginaler krymper, vilket i sin tur leder till att konsumtionen dämpas och vi riskerar en finansiell kris, menar Ulrika Blomqvist.

De utökade amorteringskravet föreslås börja gälla från och med den 1 mars 2018.

Läs hela Bostadsrätternas remissvar i PDF:en nedan.

Skriv en kommentar

Mer som detta