Rätt vägledning för nytt badrum

07 okt 2011 | När föreningen byter stammar och renoverar badrum innebär det ett omfattande arbete med mängder av regler och riktlinjer att följa. Våtrummet är omgärdat av en mängd bestämmelser och föreningen kan ta hjälp av de branschorganisationer som ger ut regler om hur man ska göra.

Det första steget för föreningen som ska göra allt rätt är en anmälan till kommunens byggnadsnämnd om åtgärden bedöms vara en väsentlig ändring av husets vatten- eller avloppssystem. Byggnadsnämnden kan även informera om var gränserna går för när det krävs anmälan eller bygglov. Därefter handlar det om att göra en korrekt beskrivning av vad man önskar. I stora projekt använder man sig av vad byggbranschen kommit överens om i AB (Allmänna bestämmelser) eller kanske ABT (Allmänna administrativa bestämmelser för totalentreprenad). För sådana beskrivningar och uppdrag behövs professionell hjälp från bygg- och projektledare. För ett enstaka badrum kan det räcka med en enkel skiss och att beställaren sedan skriver ett avtal med entreprenören. Konsumentverket tillhandahåller ett standardavtal som privatpersoner kan använda. När badrummet sedan ska byggas gäller att man tar hänsyn till de regler som branschföretagen arbetat fram. Försäkringsbolagen kräver att arbetet ska vara utfört på ett fackmannamässigt sätt, och detta definieras genom branschreglerna. VVS-företagen, GVK och Byggkeramikrådet har var och en publicerat egna regler för sin del av våtrummen.

Utan särskilt stora förkunskaper ger kompendierna en god vägledning bland de många frågor som man som beställare måste få svar på. Bakom rörinstallatörernas branschregler ”Säker vatteninstallation” ligger i huvudsak entreprenörernas organisation VVS-företagen. Här finns klara anvisningar för hur ledningar för avlopp och tappvatten ska dras, hur de ska fästas ihop med varandra och vilka metoder som bör användas.

Den bredaste guiden i detta sammanhang är GVKs branschregler för tätskikt: ”Säkra våtrum”. Drivande i arbetet för dessa branschregler är entreprenadföretagen inom Golvbranschen – därför finns golvfrågorna behandlade extra tydligt i dessa branschregler. Bakom ”Säkra våtrum” står också samtliga fastighetsägarorganisationer. Entreprenörsföretagen och materialleverantörerna inom kakelbranschen har av tradition genom Byggkeramikrådet haft sin egen organisation och lyfter där fram särskilda krav som gäller för dessa material i de branschregler som heter ”Vattentäta våtrum”. Samtliga organisationer och branschregler arbetar med egna system för certifiering av både företag och personal med utarbetade system för kvalitetsuppföljning och kontroll. När man beställer jobb i våtrum är det viktigt att referera till dessa regler – då ska man få dem korrekt utförda. Systemen överlappar varandra och förutom i några mycket speciella detaljfrågor är metoderna i huvudsak gemensamma.

Skriv en kommentar

Mer som detta