Råd från myndigheten: skjut på stämman eller håll den digitalt

01 apr 2020 | Folkhälsomyndigheten presenterade idag nya rekommendationer som kompletterar det redan gällande förbudet mot större allmänna sammankomster om mer än 50 personer. Alla verksamheter och privatpersoner har också en skyldighet enligt smittskyddslagen att se till att inte smitta sprids. Bostadsrättsföreningar måste tänka till kring stämmorna och informera.

I slutet av mars förbjöd regeringen större allmänna sammankomster med fler än 50 personer på grund av den pågående smittspridningen av coronaviruset covid-19. Som en komplettering till förbudet har Folkhälsomyndigheten nu utarbetat allmänna råd även för arrangemang som inte omfattas av den beslutade förordningen. Riktlinjerna är specifika rekommendationer för till exempel handeln, kollektivtrafiken och föreningslivet för att minska smittspridningen och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, det vill säga dem som är i riskgrupp eller äldre personer.

För bostadsrättsföreningar innebär rekommendationerna att man ska skjuta på planerade årsstämmor eller genomföra dem digitalt. Det gäller även andra möten, styrelsemöten och liknande. Privatpersoner, företag, organisationer och föreningar har också en skyldighet enligt smittskyddslagen att se till så att inte smitta sprids. Det innebär bland annat att man ska sätta upp information till medlemmar, personal och andra besökare för att om möjligt förhindra smittspridning. På myndighetens webbplats finns informationsblad att skriva ut och sätta upp (finns på flera språk).

Att hålla en föreningsstämma på distans ställer dock höga krav på styrelsen och framför allt ordföranden. Läs mer om olika sätt att hålla stämman.

Skriv en kommentar

Mer som detta