Problem för seniorföreningar efter ändringar i diskrimineringslagen

23 jan 2013 | En seniorbostadsrättsförening är liksom andra föreningar beroende av att medlemmarna kan hjälpa till i verksamheten. Men riksdagen har beslutat om ändringar i diskrimineringslagen som kan göra det svårt för seniorföreningarna att fungera. – Ett rättsosäkert läge, säger Göran Olsson, Bostadsrätternas vd.

Tanken med en seniorförening är att kunna erbjuda medlemmarna ett tillgängligt boende, ofta i kombination med olika sorters service. En del föreningar tillhandahåller hobbyrum, sjukvård eller gemensam matsal med förtäring till ett bra pris.

Bostadsrätt bygger på att medlemmar hjälps åt att förvalta huset och seniorföreningar är inget undantag. Därför är det vanligt att dessa ställer ålderskrav på nya medlemmar, att de vid inträdet ska ha uppnått en viss ålder och att de inte heller överstiger en viss ålder. Den övre åldersgränsen har som syfte att se till att det finns tillräckligt många medlemmar i föreningen som kan dra det ibland tunga lasset i styrelsen, eller hjälpa till med andra arbetsuppgifter.

Riksdagen har beslutat om ändringar i diskrimineringslagen som började gälla vid årsskiftet. Syftet är att hindra åldersdiskriminering. En del åldersregler är accepterade, till exempel ungdomsboende eller att besökaren på krogen ska ha uppnått en viss ålder. När det gäller seniorföreningar går det även i fortsättningen att kräva att den nye medlemmen uppnått en lägre åldersgräns för att kunna bli medlem. Men möjligheten att sätta en övre gräns som enda anledning att neka medlemskap ser ut att ha blivit förbjudet.

I förarbetet till lagändringarna framhålls att en övre åldersgräns inte är förenligt med likabehandlingsprincipen och att en sådan gräns inte kan ”berättiga föreningen att neka medlemskap med hänvisning till bara personens ålder.”

Är det klart och tydligt uteslutet med en övre gräns?  
– Själva lagtexten är otydlig kring en övre åldersgräns men det regeringen skriver visar att det sannolikt inte är möjligt att enbart hänvisa till den vid medlemskapsprövning, säger Göran Olsson. Vi träffade ansvarig minister Erik Ullenhag och han antydde att bostadsrättsföreningen däremot ska kunna ta hänsyn till nya medlemmars hälsa. Det är en inte helt önskvärd utveckling där en styrelse ska bedöma en persons hälsotillstånd som villkor för medlemskap, säger Göran Olsson.

Behöver föreningar ändra sina stadgar?
– Konsekvenserna är oklara. Men klart är att den förening som enbart har åldern som ett kriterium inte hur som helst kan lägga till hälsoaspekten i stadgarna, då alla medlemmar måste vara eniga om detta. Vi är kritiska till att riksdagen stiftar lagar som är så otydliga.

Vad är rådet till seniorföreningar?
– Det finns flera alternativ. Ett är att sluta tillämpa åldersregeln. Ett annat är att fortsätta tillämpa regeln tills det blir en säkerhet om rättsläget. Enda sättet att få svar på den frågan är tyvärr att säga nej till en medlem som går vidare till Hyresnämnden. Det sista kan riskera leda till skadeståndsanspråk från säljaren. Den enklaste vägen är därför att sluta tillämpa åldersregeln med hänvisning till att den strider mot lagstiftningen. Eftersom många seniorföreningar redan idag har stadgar som också tar sikte på att bedöma medlemmens förmåga att klara sig själv och lagstiftaren tycker det får finnas kvar finns kvar kan det vara en utväg, avslutar Göran Olsson

Skriv en kommentar

Mer som detta