Prisbasbeloppet för år 2020

04 okt 2019 | Prisbasbeloppet för år 2020 fastställdes av regeringen i september 2019.

För år 2020 är prisbasbeloppet fastställt till 47 300 kronor, vilket är en höjning med 800 kronor jämfört med årets belopp, enligt SCB.

Siffran är viktig för bland annat bostadsrättsföreningar,  exempelvis då många styrelser har ett indexreglerat styrelsearvode.

Prisbasbeloppet fastställs av regeringen efter förslag från SCB och beräkningen sker utifrån förändringen av konsumentprisindex.

Skriv en kommentar

Mer som detta