Postnord fick bakläxa

04 maj 2018 | Sedan ett antal år tillbaka vill postoperatörerna med Postnord i spetsen att fastighetsägare ska installera och bekosta postboxar i entréerna. I ett område i Hägersten infördes utdelningsstopp med motiveringen att brevinkasten är för små. Post- och telestyrelsen testade då brevinkasten och konstaterade att så inte var fallet. Nu får de boende sin post i brevlådan igen.

Antalet brev och försändelser som delas ut med post har minskat kraftigt de senaste åren. Detta på grund av att digitaliseringen förändrat vårt sätt att kommunicera. Som en naturlig följd av det behöver postoperatörerna rationalisera sin verksamhet. Bland annat vill operatörerna att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska installera postboxar i entréerna på sina flerbostadshus, alternativt göra om postinkasten i tamburdörrarna – på föreningarnas egen bekostnad.

Motivet sägs vara att förbättra de anställdas arbetsmiljö. I vissa fall har Postnord till och med infört utdelningsstopp när åtgärderna inte genomförts. Det hände de boende på några gatuadresser i Stockholmsförorten Hägersten. De boende hänvisades att hämta sin post på närmaste Postnord företagscenter i stället – nästan tre kilometer bort.

Både Postnord och Post- och telestyrelsen, som är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige, hänvisar i sina allmänna råd till den europeiska standarden SS-EN13724. I den kan man bland annat läsa om provningsmetoder, vilka dock aldrig har praktiserats av myndigheten.

Trots att Hägerstensborna inte är de enda som drabbats av utdelningsstopp har Post- och telestyrelsen aldrig tidigare besökt aktuella adresser för att på plats testa brevinkasten. Men i december 2017 gjorde man det. Och konstaterade att en försändelse med standardmått mycket väl gick in i brevinkastet utan att vikas eller skadas. Post- och telestyrelsen gjorde då bedömningen att Postnord saknar grund för sitt beslut att inte dela ut post på adresserna i Hägersten, och uppmanade operatören att snarast återuppta utdelningen – vilket Postnord också gjorde. Post- och telestyrelsen påpekar också i sin bedömning att de specifikationer som finns att läsa på Postnords webbplats inte är tillräckligt tydliga.

Bostadsrätterna har tidigare i flera sammanhang klargjort sin uppfattning i fråga om postboxar. Vi anser att postoperatörerna inte har någon juridisk grund att kräva installation av postboxar. Att installera postboxar måste vara frivilligt. Och att hävda att befintliga postinkast inte uppfyller europeisk standard stämmer inte. De krav som anges i den europeiska standarden är enbart möjliga att tillämpa vid nyinstallation av postinkast och ska inte användas för att döma ut befintliga postinkast.

Självklart vill bostadsrättsföreningar bidra till en god arbetsmiljö inom rimliga gränser. Men ansvaret för de postanställdas arbetsmiljö ligger på arbetsgivarna själva. En fastighetsägare eller bostadsrättsförening har inget arbetsmiljöansvar för den som bara tillfälligt utför arbete i deras fastighet. Det finns alltså ingen skyldighet för bostadsrättsföreningar att bekosta installation av postboxar eller andra åtgärder med hänvisning till arbetsmiljöfrågan för brevbärarna.

Enligt postlagen ska en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finnas tillgänglig för alla användare. Postoperatören har inte rätt att utan godtagbara skäl ställa in postutdelningen. Då åsidosätter postoperatören sina skyldigheter enligt postlagen.

Kommentarer

Tycker dock att alla bostadsrättsföreningar och andra bostadsföretag absolut ska installera postboxar om man kan.
Alla tjänar på det så att säga.
PostNord och Bring på sitt sätt och de boende på sitt sätt.
De boende framför allt på att de kan få säkerhetsdörrar utan brevlådeinkast samt de kan få småpaket i postboxen vilka inte går att dela ut via brevlådeinkast.

Att köpa in och installera postboxar kostar då verkligen inte mycket.
Alla i vår bostadsrättsförening är jättenöjda med postboxar ända sedan 2005 och vi bytte till modernare postboxar med elektronisk namnskylt m.m. 2014.

Skriv en kommentar

Mer som detta