Politisk nyordning öppnar för fler ombildningar

16 apr 2019 | Trots stort intresse för att bo i bostadsrätt har antalet ombildningar av hyresrätter i Sverige minskat sedan 2010. Nu har den nya politiska majoriteten i Stockholm öppnat för nya ombildningar av kommunala bostäder. I Göteborg är läget lite mer ovisst, medan Malmö säger nej.

När Stockholms Handelskammare i höstas lät konsultföretaget Evimetrix göra en opinionsundersökning om bostadsmarknaden svarade mer än 60 procent av dem som bodde i hyreslägenhet (med förstahandskontrakt) att de gärna ville äga sin bostad.

Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist tror att det framförallt är möjligheten att påverka sin egen boendesituation som lockar:

– Bostadsrätt är ett demokratiskt boende på så sätt att medlemmarna i föreningen tillsammans beslutar när man ska renovera och vad som ska göras. Och inne i lägenheten bestämmer bostadsrättshavaren ju själv inom vissa ramar. Många tycker också att det är både viktigt och roligt att kunna påverka sitt boende. Samtidigt är det ingen annan som tjänar pengar på boendet och genom att göra en del själv kan föreningen påverka sina och i förlängningen medlemmarnas kostnader.

Ändå har antalet hyresrätter som ombildas till bostadsrätter minskat kraftigt sedan 2010, både i Stockholm och i övriga landet. Då låg antalet på cirka 20 000 (varav 14 000 i Stockholm) enligt statistik som SCB tagit fram åt Fastighetstidningen. Sju år senare var motsvarande siffra 3 000 och i fjol sjönk den ytterligare till 2 311 lägenheter.

Men nu kanske trenden är på väg att vända, i alla fall i Stockholm. Där har den politiska majoritet bestående av Alliansen och Miljöpartiet aviserat att de vill ombilda en del av allmännyttans lägenheter och gett grönt ljus till ombildningar i elva stadsdelar i ytterstaden. Motivet är att även människor i förorter ska få möjlighet att äga sin bostad.

Hur det blir med politiskt initierade ombildningar i Göteborg under nuvarande mandatperiod är osäkert. Staden styrs av en Alliansminoritet som har 24 av 81 mandat.

– Men vår syn är att det är något positivt att kunna äga sin bostad, säger Hampus Magnusson (M), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling.

Han vill se fler bostadsrätter i framför allt ytterområdena där det ska vara möjligt att göra en boendekarriär utan att byta stadsdel.

Jag tror att fler bostadsrätter i områden där det i dag bara finns hyresrätter på sikt skapar förebilder och stabilitet genom att människor tar större ansvar och bor kvar.

I dagsläget finns inga konkreta förslag om att ombilda lägenheter som ägs av de kommunala bolagen.

– Det är de boendes önskemål som ska styra. Vad vi kan göra är att informera och stimulera. Jag tror att fler bostadsrätter i områden där det i dag bara finns hyresrätter på sikt skapar förebilder och stabilitet genom att människor tar större ansvar och bor kvar. Det man äger vårdar man på ett annat sätt, säger Hampus Magnusson som har förhoppningar om att även Socialdemokraterna kan tänka sig ombildningar de kommande åren.

I Malmö styr en minoritet bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna som har 24 av 61 mandat.

– Våra ingångar när vi planerar staden är att antalet bostäder måste växa och att vi vill ha blandade boendeformer i alla stadsdelar. Där det är många hyresrätter behövs fler bostadsrätter och tvärtom, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Ombildningarna till bostadsrätter i Malmö nådde sin topp kring 2007 och 2008 med sammanlagt 2 500 lägenheter och genomfördes framförallt i innerstaden. Tio år senare, 2017, ombildades strax över 100 lägenheter.

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh är inte trycket på att ombilda särskilt stort i Malmö och det finns inga planer på att låta det ske med allmännyttans hus. Tillskottet av bostadsrätter ska i stället ske genom privata initiativ och framförallt genom nybyggnation.

Bolaget Trianon står för ett privat initiativ för att få till bostadsrätter i områden som Rosengård och Lindängen. Där finns hushåll som gärna vill bo i bostadsrätt och som har ekonomin för att klara månadskostnaderna, men inte kapital för insatsen på 15 procent. Bolaget hoppas på byggstart i sommar och utreder nu med stöd från innovationsmyndigheten Vinnova möjligheten att ersätta insatsen med en så kallad social obligation där en extern part lånar ut summan till köparen.

Det är dock inte bara ombildningar av kommunala hyresrätter som har minskat. Enligt Jan Bjurfors på företaget Restate, som fungerar som konsult vid ombildningar, finns två orsaker till att även ombildningar av privatägda hyresrätter har minskat:

– Den ena är att stora bostadsbolag som Wallenstam och Akelius gör ombildningar i mindre grad än tidigare. Den andra är att när något objekt går till försäljning så kan föreningarna inte matcha bostadsbolagens bud. Det gäller särskilt i Stockholms innerstad där det knappt görs några ombildningar längre.

Thomas Östberg

Läs även om Bostadsrättsföreningen Silva som ombildade 98 hyresrätter till bostadsrätter.

Skriv en kommentar

Mer som detta