Planera för fortbildning efter nyår!

10 dec 2020 | Bostadsrättsskolan fortsätter som vanligt att erbjuda utbildningar för alla er som arbetar i styrelserna i era föreningar. Som läget ser ut just nu vad gäller smittspridning av coronaviruset väljer i även i vår att enbart hålla utbildningarna på distans. Men de är desto fler.

Under detta pandemipräglade år 2020 har vi på Bostadsrätterna försökt hjälpa våra  medlemmar med råd och kunskaper, genom styrelserådgivningen, men också genom de  utbildningar som erbjuds i Bostadsrättsskolan. 

Omställningen från fysiskt deltagande på kurser till att delta via uppkoppling på distans har gått över förväntan och vi har fått mycket positiv respons från er i föreningarna. I vår erbjuder vi därför fler olika utbildningar än någonsin. Och det kan bli ännu fler om vi ser ett behov av utbildning i ett speciellt ämne. Kika in på Bostadsrättskolan och se vilka vi planerar att hålla - och anmäl er redan nu.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta