Passa på att söka kompensation för hyresrabatt!

09 sep 2021 | Stöd finns att söka för att kompensera de lokalhyresvärdar som sänkt den fasta hyran för sina hyresgäster under pandemin. Passa på att söka stödet - ansökningstiden går ut den 30 september.

Hyresstödet innebär att den fastighetsvärd, till exempel en bostadsrättsförening, som väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av lokalhyresnedsättningen. Den statliga kompensationen är 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

På regeringens webbplats finns samlad information om hyresstödet för kvartal 1, 2 och 3 2021(link is external).

De senaste förordningsändringarna trädde ikraft den 2 juli och då öppnade ansökningsperioden för både det andra och tredje kvartalet. Sista dag för ansökan av stödet är den 30 september i år för både det andra och tredje kvartalet. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast en månad tidigare, den sista augusti.

Ni finner blankett för detta (Överenskommelse om tillfällig hyresnedsättning) under Medlemsförmåner och Blanketter (inloggning krävs).

 

Skriv en kommentar

Mer som detta