Ordförande kan bli ansvarig för fallande is och snö

12 feb 2013 | Föreningen har ett stort ansvar att se till att taket röjs från snö och is. Om olyckan är framme med personskada som följd riskerar styrelsens ordförande att bli åtalad. Men det kan vara svårt att veta vem som egentligen har ansvaret, vilket en dom från Svea hovrätt visar, där ordföranden blev friad på grund av bristande bevisning.

I många frågor har styrelsen ett gemensamt ansvar för sina beslut. Men ett exempel där föreningens ordförande kan bli ensam ansvarig är vid fallande is och snö från hustaket, då det handlar om vållande av kroppsskada eller vållande till annans död. Flera domar visar att ordföranden har ett särskilt ansvar.

Under åren har ett antal fall behandlats i domstolarna, efter att åklagare väckt åtal. Det mest kända fallet inträffade i Stockholm för tio år sedan, då en pojke avled efter att ha blivit träffad i huvudet av ett cirka 70 kilo tungt isblock. I det fallet hade fastighetsägaren låtit montera snörasskydd samt avtalat med ett plåtslageri om takskottning.

Bostadsrättsföreningen och dess ordförande gick fri (se nedan: RÄTTELSE) i detta fall eftersom de helt och hållet överlåtit ansvararet för takskottningen till ett plåtslageri. Åklagaren åtalade en representant för plåtslageriet för vållande till annans död. Fallet gick hela vägen till Högsta domstolen som slutligen dömde representanten till villkorlig dom och dagsböter. Domstolen hänvisade till att de åtgärder som representanten vidtagit varit otillräckliga och att det innebar att han varit så pass oaktsam att det var straffbart.

Helt nyligen kom en annan dom som gäller en ordförande som blev åtalad för vållande av kroppsskada. I det här fallet friades ordföranden i både tingsrätten och hovrätten, men de båda instanserna ogillade åtalet på skilda grunder. I föreningen fanns ett godkänt snörasskydd monterat på taket, men styrelsen hade inte tecknat avtal med någon entreprenör om snöröjning. En kvinna blev på väg ut från huset träffad av snösjok eller is som gav henne två sår på huvudet. Resultatet blev ambulanstransport till sjukhus där hon fick sys med tio stygn.

Den relativt nytillträdde föreningsordföranden hade inte reflekterat över att taket behövde skottas och det hade heller inte varit ett sådant väder så att han borde ha förutsett en föreliggande risk, konstaterar tingsrätten. Taket var välisolerat och isen kan ha uppstått vid en läcka i takisoleringen. Därför menade tingsrätten att ordförande inte kunde betraktas som oaktsam. Efter överklagan till hovrätten blev ordföranden friad ännu en gång. Men här konstaterar domstolen att det inte bevisats att isen kom från just taket, den kunde lika gärna komma från fasaden. På grund av en bristande utredning gick det inte att bevisa en straffbar oaktsamhet.

Oavsett vad fallen visar i ansvarsfrågan vill ingen att någon förbipasserande ska skadas. Med hänsyn till föreningens ansvar och svårigheterna att skydda sig kan det finnas anledning att långsiktigt se över fastighetens skydd mot ras för att minimera riskerna under vintern.

Det är lämpligt att teckna avtal med ett plåtslageri. Här finns två olika avtal; ett där snöröjarna kommer när föreningen vill. Alternativet är ett avtal som innebär att plåtfirman tar på sig hela ansvaret för snöröjningen sker, vilket också betyder att de övertar det juridiska ansvaret.

RÄTTELSE: Vi har uppmärksammats på att det blivit ett fel i beskrivningen av det första rättsfallet. "Bostadsrättsföreningen och dess ordförande gick fri ..." I det aktuella fallet var det en privat fastighetsägare, ett aktiebolag, som ägde fastigheten och som gick fri från åtal.

Skriv en kommentar

Mer som detta