Ökat engagemang med aktiv webb

För Brf Brofästet 1 i Åkersberga spelar hemsidan en nyckelroll för kommunikationen, säger styrelsemedlemmarna Lennart Olausson och Birgitta Jillerstam.
12 dec 2016 | En ambitiös kommunikationsplan och en ny sajt via Bostadsrätterna har lett till ett ökat medlemsengagemang i Brf Brofästet i Åkersberga. – Hemsidan är ett bra verktyg för bostadsrättsföreningar och dessutom enkel att sjösätta, säger ordförande Lennart Olausson.

Att informera medlemmarna om vad som händer i föreningen är en av styrelsens viktigaste uppgifter i en bostadsrättsförening. Brf Brofästet 1 i Åkersberga framhåller i sin kommunikationsplan att informationen till medlemmarna ska vara relevant, aktuell och enkel att förstå.

Hemsidan spelar en nyckelroll i informationsutbytet. Den lanserades för tre år sedan och var till en början relativt passiv. Men sedan styrelsen aktivt börjat uppdatera sajten har besökssiffrorna stadigt ökat.

– När vi toppat har vi haft 350–400 besök på en månad (föreningen har 102 medlemmar, reds.anm), säger Lennart Olausson.

Databas

Han och kollegorna ser många fördelar. Samtliga medlemmar har tillgång till en databas med all relevant information som rör föreningen. Styrelsearbetet kan också skötas effektivare när dokument, medlemsblad, årsredovisningar och stadgar finns samlade och är nåbara från datorn, surfplattan, och mobilen.

– Våra medlemmar tycker mycket om bildspelsfunktionen som livar upp sidan och ger den en professionalitet. När det gäller att nå framgång med sin hemsida är nog faktorn ”aktuellt” den allra viktigaste. Vi kan lämna ny information kostnadseffektivt och snabbt, i stället för att trycka upp papper som ska delas ut. Det tar inte mycket av min tid heller, bara någon timme i veckan.

– Jag har jobbat med flera andra system och sköter om andra hemsidor. Bostadsrätternas verktyg är enkelt att publicera i och att bygga upp sin egen struktur i med stöd av mallar och exempel, säger Lennart Olausson.

Mäklare

Vid sidan av den primära målgruppen har föreningen också presumtiva medlemmar som intresserar sig för lägenheterna. Hemsidan är också nyttig för mäklare och banker.

– Ur marknadsföringssynvinkel har vi ett oerhört kraftfullt verktyg. Vi kan beskriva vår förening och närområde på ett trevligt sätt. Av statistiken framgår att vi har ganska många besökare inne i samband
med att lägenheter utannonseras, säger Lennart Olausson och styrelseledamoten Birgitta Jillestam inflikar:

– Vi vet att mäklarna hänvisar till vår hemsida för att den anses lättförståelig.

I skrivande stund pågår en medlemsenkät kring informationen i föreningen. På frågan om hur informationsgivningen fungerar anser 29 av 30 att den är mycket bra, respektive bra.

– Jag upplever att medlemmarna blivit mer engagerade genom vår ökade aktivitet på informationsområdet i stort med både hemsida, medlemsblad, anslagstavlor och affischering, säger Lennart Olausson.

Lars Öhman
 

FAKTA/Brf Brofästet
Medlemmar
: 102.
Startår: 1994.
Hemsida: brofastet1.bostadsratterna.se
Gemensamhetsanläggningar: Övernattningslägenhet, utomhuspool, motionslokal, festlokal och boulebana.

Testa Bostadsrätternas publiceringsverktyg
Vill din styrelse få hjälp med att bygga en egen hemsida? Föreningar som är medlemmar i Bostadsrätterna
har tillgång till publiceringsverktyget ”Föreningens egen webbplats”. Det gör det enkelt att skapa och uppdatera en hemsida utan att behöva koda webbsidor.
Publiceringsverktyget har funnits i ett par år och har nu förenklats och fått en rad nya funktioner.
Det går exempelvis att lösenordsskydda sidor med dokument så att styrelsen kan använda hemsidan som
arbetsredskap. Det finns också en funktion så att besökare kan kommentera innehållet i nyhetsflödet.

Läs mer:
Föreningens egen webbplats

Skriv en kommentar

Mer som detta