Ökad konkurrens ska ge lägre kostnader

07 okt 2011 | Så kom till slut utredningsförslaget om att skilja på tillverkning och distribution av fjärrvärmen, något som SBC har efterlyst i flera år. Syftet är att förbättra konkurrensen där en bostadsrättsförening i framtiden kan välja leverantör.

Uppvärmning med fjärrvärme har många fördelar – men en stor nackdel; föreningen binder upp alla köp till en enda leverantör. När priserna har gått upp har det inte funnits någon reell konkurrens mellan olika leverantörer. Även om föreningen teoretiskt sett kanske har haft möjlighet att välja någon annan uppvärmningsform, är detta för de flesta inte ett realistiskt alternativ. Detta har säkert hämmat utbyggnaden av fjärrvärmen och tilltron till fjärrvärmebolagen. Men nu kommer äntligen förslaget som kan leda till att konkurrenssituationen blir väsentligt bättre.

Det är den så kallade TPA-utredningen som kommer med förslaget som innebär att man på samma sätt som på elmarknaden skiljer på tillverkningen och leveransen av fjärrvärme. Dagens fjärrvärmebolag, som äger och ensamma disponerar rörnätet till slutkund, ska tvingas öppna dessa för andra värmeproducenter så att dessa kan sälja värme på samma villkor som nätägaren, så kallat tredjepartstillträde. I de fall som är absolut vanligast, att producenten också äger näten, ska man ställa särskilda regler på uppdelning av verksamheterna så att det dominerande företaget inte skaffar sig konkurrensmässiga fördelar.

– Äntligen, det här föreslog vi för många år sedan, kommenterar bostadsrättsorganisationen SBCs vd, Göran Olsson. Fjärrvärme är för de flesta föreningar den allra tyngsta kostnadsposten. Att inte kunna ompröva dessa kostnader som man normalt gör med alla andra leverantörer är olyckligt. Här visar utredningen att det går att skärpa konkurrensen.

 

Men fortfarande finns det många hinder innan förslaget blir verklighet. Först ska det bli ett förslag från regeringen och en lag från riksdagen. Därefter ska det fram alternativa leverantörer som kan och vill ta upp konkurrensen med dagens producenter. Erfarenheterna från järnvägen och elmarknaden har visat att det i praktiken inte är helt lätt att bryta upp gamla monopol.

Skriv en kommentar

Mer som detta