Ohyran flyttar in

28 aug 2012 | Grundregeln för ohyra och skadedjur i ett bostadsrättshus är att det alltid är föreningen som ansvarar för att ta tag i problemen. Men vad är egentligen ohyra och hur ska föreningen agera när den upptäcks?

Nyligen informerade skadedjursbekämparna Anticimex och Nomor om att antalet råttor ökar, eller i varje fall syns mer än tidigare, framför allt i storstäderna. Troligen beror det på att råttorna blir störda vid olika byggprojekt och sprängning av tunnlar och söker nya boplatser. Men det är även andra skadedjur som ökar i antal. Vägglössen har kommit in i våra hem igen liksom kackerlackor.

Det är alltid bostadsrättsföreningen som ska låta utrota ohyra oavsett vem som är orsak till förekomsten av den. Men frågan uppstår då genast vem som ska betala och om det kan utgå ersättning eller skadestånd. Svaret om ansvaret finns att läsa i Bostadsrättslagen 7 kap 5§ och 12§ samt 2§. Men vad är då egentligen ohyra? Är det allt som man tycker illa om, eller?

Lagen anger inte vad ohyra är utan använder begreppet lite oprecist. Kommentaren till bostadsrättslagen däremot gör ett försök till definition och ger som exempel vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar och mjölbaggar, men råttor nämns inte. Anticimex (Anti Cimex betyder Mot Vägglus) använder istället begreppet skadedjur vilket många småkryp faktiskt är. På Anticimex respektive Nomors webbplatser finns mycket information kring olika skadedjur och tips om vad man som privatperson bör tänka på. Till exempel hur man undviker att få med sig vägglöss hem från utlandsresan.

Alltså; föreningen ska åtgärda utrotande av ohyran och om den inte gör det får medlemmen göra det på föreningens bekostnad. Om medlemmen har orsakat ohyran kan föreningen kräva ersättning. En medlem har rätt till ersättning för nödvändiga kostnader. Det kan exempelvis gälla specialtvätt av gardiner, sängkläder eller tygmöbler som har angripits. Men om en medlem tvingats bo på hotell under saneringstiden är det fråga om ett krav på skadestånd och då måste medlemmen kunna visa att föreningen orsakat ohyran

Skriv en kommentar

Mer som detta