Obligatorisk personalliggare vid byggverksamhet

16 dec 2015 | Den 1 januari 2016 träder lagen om personalliggare i byggbranschen i kraft. Enligt den nya lagen ska en byggherre anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska starta och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare.

Lagen som rör personalligare gäller inte om den förväntade byggkostnaden uppgår till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument. En bostadsrättsförening räknas som byggherre, men i denna egenskap kan föreningen överlåta sina skyldigheter till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en  totalentreprenör eller en genomförandeentreprenör. Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör.

Skatteverkets definition på byggnadsarbeten framgår av deras webbplats. Vår tolkning är att den löpande tillsynen och skötseln av en fastighet (fastighets- och markskötsel) inte är berörd av den nya lagen. I vissa fall kan fastighetsskötaren även utföra byggnadsarbeten, oftast av mindre karaktär. Om summan för en sådan åtgärd överstiger fyra basbelopp gäller lagen även för denna åtgärd.

Skatteverket kan göra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren och om de upptäcker brister gällande utrustning eller dokumentation har Skatteverket rätt att ta ut kontrollavgifter.

Läs mer om personalliggare på Skatteverkets webbplats.

Skriv en kommentar

Mer som detta