Nyvald ordförande? Bostadsrätterna Direkt har tipsen

31 maj 2012 | Årets femte nummer av Bostadsrätternas styrelsetidning är på väg ut till medlemsföreningarna. Tidningen tar bland annat upp regeringens förslag om andrahandsuthyrning och hjälper dig som nyvald ordförande att strukturera styrelsearbetet.

Kort om innehållet:

Andrahandsuthyrning: nya regler kan ge oönskade effekter
Regeringen föreslår ändrade regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Men enligt lagförslaget, som varit ute på remiss, saknas viktiga delar som rör bostadsrättsföreningarna, vilka tidigare utlovats.

Bli en framgångsrik ordförande
Är du nyvald ordförande i din förening? Då är det du som kommer att skicka ut kallelser, leda styrelsemötet, ha utslagsröst vid lika röstetal samt öppna föreningsstämman. Du behöver också se till att ta lite större plats och vara drivande, men det innebär inte att du ska göra allt jobb själv. Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, har arbetat med frågorna i över 30 år och ger här sina bästa tips för hur arbetet ska flyta, och vilka fallgropar som finns.

Fem snabba frågor till Göran Olsson
Bostadsrätternas vd Göran Olsson är en av de personer i Sverige som kan bostadsrätt bäst. Då blir det inte så konstigt att intervjun i det här numret handlar om bostadsrätten i går, i dag och i morgon.

”Stimulera bergvärmen och få lägre pris på fjärrvärmen”
Med ett snabbt och illa genomtänkt utspel i DI den 22 mars hoppas energiminister Anna-Karin Hatt kunna begrava frågan om kostnadsökningarna på fjärrvärme. Bostadsrätterna kontrar med ett förslag som ger lägre priser.

Sänkt fastighetsavgift
Regeringen föreslår i sin vårbudget sänkt fastighetsavgift för flerfamiljshus, vilket samtliga bostadsrättsföreningar räknas som. Procentsatsen sänks från 0,4 till 0,3 av taxeringsvärdet, och takbeloppet sänks från cirka 1 400 kronor till 1 200 kronor per lägenhet och år. Reformen kostar 630 miljoner kronor och syftet är att stimulera nybyggnation.

Kommentarer

Det är bra att man kan hyra ut sin lägenhet. Det finns många situationer i livet som gör att man vill hyra ut sin lägenhet. Det skall man kunna alltid göra och man skall kunna ta ut högre hyra.
Senare kan man återvända. Givetvis skall man hålla kontakt med sin bostadsförening och underhålla lägenheten.

Jag instämmer med Göran Olsson, men tyvärr är det vid stambyten de största problemen ligger och där styrelsen lägger sig i. Det finns de som vill sköta sin badrumsrenovering själv pga t ex funktionsnedsättning och där styrelsen vill att allt sköts av en leverantör och att föreningen står för kostnaderna.
Det är en av anledningarna för ägarlägenheter.
I en ägarlägenhet i Sverige sköts allt via samfällighet och då blir inte ett stambyte samma problem som i Europa. I en samfällighet sköts drift och underhåll precis som i en bostadsrätt.
Underhållsfonder finns oftas.
Det är lättare att få ut ekonomisk information i en samfällighet än i en bostadsrätt där det krävs en viss %.
Inga ränteavdrag på föreningens lån i en bostadsrätt.
Störningar är också ett problem område där styrelser leker poliser, samt att dem stördes namn inte lämnas ut.
Skulle de här problemen lösas så skulle nog ägarlägenheter inte kommit till i Sverige, samt att styrelserna skulle få mindre att göra ur positiv bemärkelse.

Idiotiskt att uthyrning inte skall gå via styrelsen. Dessa personer hålls ytterst ansvariga om något går fel, samt förväntas arbete för föreningens bästa och ha koll på allt. Med detta kommer de inte ens veta vilka som hör hemma i huset, blir det problem med kriminalitet, förstörelse eller om det skulle bli en brand så har föreningen ingen översikt.

Detta med att man skall kunna ta mer betalt tycks ju som en morot för den enskilde, men det kommer bli svårt för styrelsen att arbeta om halva föreningen försvinner. Då är det ju ännu större skäl att uthyrning skall ske via styrelsen, så får en procensats av uthyrningen gå till föreningen för det arbete som den enskilde medlemmen uteblir från.

Skriv en kommentar

Mer som detta