Ny utredning om bostadsrättsregister

04 dec 2020 | Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om ett statligt bostadsrättsregister. Ett grundläggande syfte är att föra in pantsättningar i registret, men utredningsuppdraget är bredare än så.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om ett statligt bostadsrättsregister, som regeringen benämner ”Ett offentligt register för bostadsrätter”. Tidigare har Bostadsrätterna tillsammans med de andra bostadsrättsorganisationerna föreslagit ett register i privat regi som ska vara tillgängligt för den enskilde, bankerna och mäklare.

Men här tar regeringen ett bredare grepp där utredaren ska föreslå hur registerhanteringen ska gå till och även bedöma om alla bostadsrätter ska omfattas eller bara de pantsatta samt om det ska vara ett självständigt register eller ingå i ett befintligt. Enligt direktivet ska utredaren inte lämna förslag om att bostadsrättsköpare ska granskas av en myndighet, eller föreslå ändringar som tar bort bostadsrättsföreningens ansvar för medlemsprövningen, något som tidigare har varit uppe för diskussion.

Bengt Kjellson, tidigare bland annat generaldirektör på Lantmäteriet, blir särskild utredare och uppdraget ska redovisas senast 1 juli 2022.

Skriv en kommentar

Mer som detta