Ny tillfällig pandemilag har klubbats igenom

08 jan 2021 | Riksdagen sa på fredagen ja till regeringens förslag om en tillfällig covid-19-lag som börjar gälla på söndag den 10 januari. Lagen gör det bland annat möjligt att förbjuda folksamlingar på vissa allmänna platser liksom nedstängning av serveringsställen. Även privata sammankomster berörs.

Regeringens förslag till tillfällig lag och vissa andra lagändringar syftar till att motverka trängsel för att förhindra smittspridning av Coronaviruset Covid-19.

Den nu av riksdagen antagna lagen innebär att begränsning vid behov kan införas för till exempel offentliga tillställningar, köpcentrum, badplatser, parker, gym och annan fritids- och kulturverksamhet öppen för allmänheten. Vid behov kan även kollektivtrafiken stoppas helt. Folksamlingar av en viss storlek kan komma att förbjudas och lagen innefattar i viss mån även privata tillställningar. Det innebär till exempel att bostadsrättsföreningar som har gemensamhetslokaler för uthyrning berörs.  Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en deltagargräns om max åtta personer.

Regeringen bedömer dock inte att exempelvis styrelsemöten i en bostadsrättsförening ska omfattas av den nya lagen och inte heller föreningsstämmor. Vårt råd är ändå fortsatt att i möjligaste mån hålla möten och föreningsstämmor digitalt eller genom poströstning. Läs mer om vilka alternativ som finns.

Till skillnad mot när regeringen eller Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer innebär den nya lagen att den som bryter mot förbuden kan bötfällas. Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den 30 september 2021.

Här finner ni mer information om:

Skriv en kommentar

Mer som detta