Ny tillfällig lag ska göra fler stämmor möjliga

24 mar 2020 | ​​​​​​​Regeringen föreslår en ny tillfällig lag som ska möjliggöra för fler att hålla sina stämmor. Detta kommer främst att underlätta för aktiebolag men även för ekonomiska föreningar och, i viss mån, bostadsrättsföreningar.

Frågan om hur och när årets föreningsstämmor ska kunna genomföras är högaktuell just nu. Bostadsrätterna, och även HSB och Riksbyggen, har påpekat för regeringen att något behöver göras åt det faktum att många bostadsrättsföreningar riskerar att inte kunna hålla sina stämmor inom det tidsspann som lag och stadgar säger.

Även Svenskt Näringsliv har varit aktiva och med anledning av det har nu regeringen tagit fram ett förslag om tillfällig lagstiftning. Förslaget har, efter en rekordsnabb remissrunda, varit på remiss hos lagrådet som inte hade något att erinra i frågan. Nu kommer med största sannolikhet riksdagen fatta beslut att lagen ska införas .

I korthet innebär detta:

  • Att styrelsen ska kunna fatta beslut om att fler kan vara ombud än de som är angivna i stadgarna. Oftast är det endast make/maka, sambo och annan medlem.
  • Att ombudet ska kunna ha fler fullmakter, alltså företräda mer än en medlem, än vad lag och stadgar tillåter. Normalt får ombud endast företräda en medlem om inte annat anges i stadgarna.
  • Att poströstning ska tillåtas. I dag är det inte tillåtet i bostadsrättsföreningar.

Bostadsrätterna, och de andra bostadsrättsorganisationerna, har föreslagit att det skulle införas en möjlighet att skjuta upp stämman. I det förslag som nu ska skickas på lagrådsremiss konstateras att man inte vill föreslå det, bland annat med hänvisning till att vi i dagsläget inte vet hur länge pandemin kommer att vara. Bostadsrätterna får anledning att återkomma när och om lagen går igenom.

Lagstiftningen är alltså tillfällig och föreslås gälla mellan den 15 april och den 31 december i år.

Rev 2020-03-27

Skriv en kommentar

Mer som detta