Ny tillfällig lag ska göra fler stämmor möjliga

03 apr 2020 | ​​​​​​​Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig lag som ska möjliggöra för fler att hålla sina stämmor. Detta kommer främst att underlätta för aktiebolag men även för ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar.

Frågan om hur och när årets föreningsstämmor ska kunna genomföras är högaktuell just nu. Bostadsrätterna, och även HSB och Riksbyggen, har påpekat för regeringen att något behöver göras åt det faktum att många bostadsrättsföreningar riskerar att inte kunna hålla sina stämmor inom det tidsspann som lag och stadgar säger.

Riksdagen har idag, efter förslag från regeringen och en rekordsnabb remissrunda,  fattat beslut om att en ny lag ska införas .

I korthet innebär den:

  • Att styrelsen ska kunna fatta beslut om att fler kan vara ombud än de som är angivna i stadgarna. Oftast är det endast make/maka, sambo och annan medlem.
  • Att ombudet ska kunna ha fler fullmakter, alltså företräda mer än en medlem, än vad lag och stadgar tillåter. Normalt får ombud endast företräda en medlem om inte annat anges i stadgarna.
  • Att poströstning ska tillåtas. Det har inte varit tillåtet i bostadsrättsföreningar tidigare.

Lagstiftningen är alltså tillfällig och föreslås gälla mellan den 15 april och den 31 december i år.

Läs mer om olika sätt att hålla stämman.

Rev 2020-04-03

Skriv en kommentar

Mer som detta