Ny standard för lamputtag 2019

12 feb 2019 | Från och med 1 april 2019 införs en ny standard för lamputtag för bostäder i Sverige. Därmed blir det ett nytt utseende på lampstickproppar och uttag i nya elinstallationer.

Sedan 2009 finns en europeisk standard för lampanslutningsdon, DCL – Devices for connection of luminaries. Många europeiska länder har tidigare inte haft någon standard för lamputtag. I stället har rörutlopp med exempelvis dosor eller fasta armaturer varit praxis.

I Sverige har det länge funnits en standard för lamputtag. Den anpassas nu efter den europeiska standarden.

– För konsumenten blir det ett uttag till att hålla reda på när du köper en lampa eller byter bostad, säger Ingvar Eriksson, ingenjör på Svensk Elstandard.

Den nya ändrade standarden innebär att de gamla lampanslutningsdonen för kronkoppling och jordade uttag tas bort. De tidigare D-formade uttagen med tillhörande stickproppar kommer dock att finnas kvar som reservdelar för renovering av ojordade lamputtag.

Vad betyder det här för konsumenten?

– På kort sikt blir det ingen jättestor skillnad i befintliga fastigheter. När du köper en lampa köper du till den stickpropp som passar ditt hus eller din lägenhet. De gamla stickpropparna kommer att finnas kvar som reservdelar. Men om du ska byta ut jordade lamputtag, eller göra en ny elanläggning, då ska du använda de nya DCL-uttagen, säger Ingvar Eriksson.

Skriv en kommentar

Mer som detta