Ny rörelse kan förändra villastaden

Följ byggprojektet genom bloggen delahem.se
08 dec 2016 | Byggande bostadsrättsföreningar kan bli en samtida egnahemsrörelse. Det menar arkitektbyrån Theory Into Practice som hoppas att fler boende tar chansen att bygga tillsammans i egen regi.

Den befintliga småhusbebyggelsen i Sverige kan utnyttjas betydligt bättre. Det är tanken bakom en dela hem-rörelse som växer fram.

Bland annat har projektet 500k fått stöd av statliga Vinnova för att utveckla villastaden och underlätta
för boende att bli bostadsbyggare. Ett räkneexempel visar att om 1 procent av Sveriges villaägare varje år skulle bygga en ny bostad på sin tomt så skapas det på 25 år 500 000 nya bostäder.

Byggs det annat än Attefallshus på villatomterna?
– Ja det gör det och det borde uppmärksammas mer. Det är generationsboenden och uthyrningsdelar. Det går att skapa fler bostäder och en blandning av upplåtelseformer som ger en annan dynamik i de här stadsdelarna, menar Karin Kjellson som är en av delägarna till arkitektbyrån Theory Into Practice med fokus på hållbar samhällsutveckling.

För att inspirera fler bostadsrättsföreningar att bygga på villatomter har byrån skapat en dela hem-blogg om bland annat projektet Villa Mälarhöjden.

– Tanken är att dela kunskap via bloggen och skapa en medvetenhet kring vad man kan göra själv och vad man kan behöva ha hjälp med i processen, säger kollegan Anna Sundman.

Förhoppningen är också att arkitekter ska kunna ta ett bredare ansvar och vara rådgivare i hela processen i stället för att vara ”ritningsproducenter” till stora byggbolag. Så ser det exempelvis ut i Norge, enligt Karin Kjellson.

I Sverige har det utvecklats en storskalighet i hela byggindustrin som inte gynnar det småskaliga, anser kollegan Magnus Björkman:

– Det börjar komma in fler aktörer, men byggbranschen består fortfarande av väldigt få och stora aktörer som är intresserade av stora projekt.

Nils Sundström

Läs också: De bygger sina egna bostadsrätter

Skriv en kommentar

Mer som detta