Ny medlemsförmån: mall för underhållsplan

03 mar 2016 | En underhållsplan ger bland annat en uppfattning om kommande kostnader och finns kvar även om styrelsen efter hand byts ut. Bostadsrätterna har som medlemsförmån tagit fram en enkel mall som föreningar kan ladda ner från webben.

Erfarenheten visar att underhållsplaner kan se väldigt olika ut. Några väljer att föra anteckningar i en bok, medan andra tar hjälp från ett företag för att upprätta en ambitiös och omfattande underhållsplan. De senare kanske väljer detta för att de helt enkelt inte har tillräcklig kunskap för ett så specifikt arbete.

En hel del föreningar skulle kunna använda sig av Bostadsrätternas nya mall, även om rådet är att skaffa hjälp om det blir för omfattande och svårt. Syftet med en underhållsplan är bland annat att koppla ihop renoveringsbehovet med ekonomin, att få en överblick över vilka kostnader som kommer i framtiden. Den kan ses som en checklista för styrelsens årliga genomgång av huset. Då ger den en uppfattning om huset åldras i den takt som antagits och är ett underlag för diskussioner vid planering av styrelseåret. Planen är också ett hjälpmedel vad gäller dokumentation och kontinuitet.

Styrelseledamöter byts ut, i synnerhet över de 20 eller till och med 30 år som en underhållsplan spänner över, och då är det viktigt med kunskap om vad som gjorts och ska göras. Därutöver är det värdefullt för både medlemmar och presumtiva köpare att få veta vad som händer i föreningen över tid.

Hur går det till att upprätta en underhållsplan? Grunden är att mäta, inventera och dokumentera. Frågorna som ska besvaras är hur lång tid det är kvar innan maskiner, stammar, fönster, fasader med mera måste underhållas eller bytas ut. Planen anger när, vilken ordning och till vilken uppskattad kostnad som underhållet sker. En del föreningar väljer att upprätta planen så fort bostadsrättsföreningen tillträder det nybyggda huset, medan andra väntar några år. Här finns olika uppfattningar om vad som är att rekommendera. När väl planen finns kan styrelsen göra en årlig översyn för att se vad som är gjort och vad som behöver läggas till.

Det kan vara svårt att skatta livslängden i husets olika delar, för att inte tala om uppskattningen av planerade kostnader. Den som någon gång upphandlat ett mer omfattande arbete vet att offertpriserna kan se väldigt olika ut och att då uttala sig om kommande kostnader 10-20 år fram i tiden är mycket osäkert.

Bostadsrätternas mall är framtagen för de föreningar som väljer att själva upprätta en underhållsplan. Den är i Excelformat.  Mot bakgrund av att kostnaderna kan vara svåra att uppskatta är det dock viktigt att ta hjälp om styrelsen är osäker, i synnerhet i en större förening. I mallen fyller användaren i åtgärderna. De punkter som redan finns är bara en början och det gäller att försöka identifiera kommande renoveringar och det underhåll som ska göras. För att underhållsplanen ska vara av värde i framtiden måste den uppdateras löpande. En underhållsplan är en färskvara att sköta regelbundet.

bostadsratterna.se/medlemsformaner finns mallen att ladda ner. Om styrelsen saknar inloggningsuppgifter går det att få dessa genom att e-posta info@bostadsratterna.se med uppgift om föreningens namn.

Kommentarer

Jag har laddat ner mallen (och den ser intressant ut) men det verkar finnas ett lösenord som spärrar vissa ändringar, ex. att ta bort demoraderna. Lägga till rader går dock bra. Är det mina begränsade Excelkunskaper som spökar eller.... Tips emottages tacksamt!

Jag. Noterar samma sak. Alla Sheets är lösenordsskyddade. Känns ju onödigt då detta är en mall.
Förstår att man kan behöva göra detta när dokumentet används på riktigt.

Micke för BRF Ringlåset Hagsätra

Skriv en kommentar

Mer som detta