Ny lag om kamerabevakning föreslås

12 dec 2017 | Samtidigt med den nya dataskyddsförordningen, den 25 maj 2018, föreslås en ny lag om kameraövervakning börja gälla som ska heta kamerabevakningslagen. Lagen ska ersätta den befintliga kameraövervakningslagen och ligger i skrivande stund hos Lagrådet för yttrande.

Den nya lagen ger ökade möjligheter till kamerabevakning både för brottsbekämpande ändamål och för andra berättigade ändamål, och ska samtidigt ge ett förstärkt skydd för den personliga integriteten vid kamerabevakning. Till exempel förstärks skyddet genom att dataskyddsförordningens bestämmelser om bland annat rättigheter för registrerade och skyldigheter för personuppgiftsansvariga ska gälla även vid kamerabevakning.

Filmer från kamerabevakning ska liksom i dag normalt raderas efter som längst två månader. Eftersom bilder, rörlig bild och ljudfiler kan anses som känsliga uppgifter gäller exempelvis att om dessa filmer kommer i orätta händer under de två månaderna ska en sådan incident
rapporteras inom 72 timmar till Datainspektionen och de berörda.

Mer information om kamerabevakningslagen finns på regeringens webbplats. Sök på kamerabevakning. Läs också mer om nya dataskyddsförordningen på vår webbplats.

Skriv en kommentar

Mer som detta