Ny försäkringsgivare för Bostadsrätternas fastighetsförsäkring

17 apr 2020 | Den fastighetsförsäkring som Bostadsrätterna erbjuder alla medlemsföreningar får vid förnyelsen den 1 maj en ny försäkringsgivare.

I vår strävan att utveckla Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring, och alltid erbjuda marknadens mest omfattande försäkring för bostadsrättsföreningar till ett marknadsmässigt pris, har vi haft önskemål om förbättringar för försäkringslösningen. 

Efter en gedigen upphandling av försäkringen, och förhandling med flera anbudsgivare, har valet av ny försäkringsgivaren fallit på försäkringsbolaget Folksam.

Den nya försäkringsgivaren Folksam erbjuder följande förbättringar:

  • Maximalt åldersavdrag 200 000 kronor, för fastighetsförsäkringen.
  • Maximalt åldersavdrag för bostadsrättstillägget, 20 000 kronor.
  • Den förhöjda självrisken för bristande tätskiktsskador har sänkts till 0,5 prisbasbelopp i stället för  1,0 prisbasbelopp.

Sammantaget gör dessa förbättringar Bostadsrätternas fastighetsförsäkring till en ännu bättre medlemsförmån och gäller alltså från den 1 maj då ni kommer att kunna läsa mer om försäkringen under Medlemsförmåner (Obs! Du behöver vara inloggad).

För mer information eller frågor kontakta Söderberg & Partners Försäkringsmäklare på telefon 08-700 51 70 eller e-posta bostadsratterna@soderbergpartners.se.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta