Nu tändas ljusen

14 dec 2017 | Julen står för dörren och de flesta av oss tänder förutom elektriska adventsljusstakar även stearinljus och värmeljus inomhus. Dessvärre inträffar varje år ett antal bränder i våra hem där levande ljus utgör den direkta orsaken.

Informera gärna medlemmarna i föreningen om brandriskerna, och om vad de enkelt kan göra för att förebygga dem.

Två grundläggande tips är att inte lämna levande ljus obevakade – glömda ljus är den vanligaste brandorsaken – och att byta batteri i brandvarnaren och kontrollera att den fungerar. En fungerande brandvarnare är den bästa försäkringen mot förödande bränder.

Att ha julgran i husets entréport är omdiskuterat – det är trevligt, men är sällan att rekommendera ur brandskyddssynpunkt.

Både plastgranar och naturliga julgranar kan spärra den viktigaste utrymningsvägen om olyckan är framme. Och börjar det brinna utgör granen ytterligare brännbart material som hjälper elden att sprida sig. Bäst är om julgranen kan ställas utomhus, men om det är en inomhusgran som gäller krävs eftertanke. 

Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har. Bostadsrätterna har därför etablerat ett samarbete med Brandskyddsföreningen där våra medlemsföreningar erbjuds att, till rabatterat pris, köpa ett utbildningsprogram i form av e-learning som reder ut begreppen.

Mer information finns under Medlemsformåner och e-learning.

Skriv en kommentar

Mer som detta