När något inte står rätt till

Ring på när något inte står rätt till
03 mar 2016 | Varje år dödas 25 personer, varav 17 kvinnor, av sin nuvarande eller tidigare partner. Uppemot 200 000 barn bor i miljöer där våld och hot förekommer. Genom att vara medveten om hur sådana miljöer ser ut kan grannar visa civilkurage och agera.

Ring på och hör efter hur det är, ta vid behov med en granne eller styrelseledamot, ring polisen. Det är tre enkla råd för en rutin när någon misstänker att en person far illa i grannlägenheten.

Råden har tagits fram av Huskurage, ett frivilligt initiativ av Nina Rung och Peter Svensson, vars policy har antagits av många bostadsrättsföreningar. Genom att agera direkt vid misstanke om att någonting inte står rätt till går det att minska våldet. När det handlar om våld i nära relationer inkluderas psykiskt, fysiskt och sexuellt våld men även hot om våld. Under 2013 anmäldes 36 000 fall av misshandel som skett inomhus men mörkertalet sägs vara mycket stort. Majoriteten av dessa dödsfall handlar om mäns våld mot kvinnor men även kvinnor misshandlar män med dödlig utgång.

Föreställningar om hur våld ser ut kan också vara ett hinder för att förstå vad som händer hos grannen. En studie från RFSL visar att våld i samkönade relationer är vanligare än i olikkönade sådana, där 46 procent av hbtq-män uppger att de någon gång upplevt sexuellt, psykologiskt eller fysisk våld i en relation.

Barn far också illa. En rapport från Bris visar att endast nio procent av anmält våld mot barn i åldern 0-6 år klaras upp. Även om barnen själva inte blir misshandlade, får det konsekvenser för barn som ser någon vuxen i närheten som på något sätt utsätts för våld.

I slutändan handlar det om att ingen ska behöva bli utsatt för något våld över huvud taget eller behöva bevittna det. Där har grannar en möjlighet att ingripa när någonting pågår och även en bostadsrättsförening kan agera. Många föreningar har tagit fram ordningsregler där det finns skrivningar om hur grannar ska förhålla sig till varandra för att det ska fungera att vara grannar. En utveckling av detta skulle kunna vara att också anta en policy om civilkurage när en granne råkar illa ut. Att upprätta en sådan policy är givetvis frivillig för en förening att göra.

Nina Rung, brottsutredare på polisens Barnahus i Stockholm och Peter Svensson, som arbetar med våldsprevention, står bakom Huskurage och har tagit fram en policy speciellt anpassad för bostadsrättsföreningar. Det är en policy som säger att grannar inte tänker ignorera oro för att någon råkar illa ut. En policy går att besluta om på olika sätt, till exempel i styrelsen eller på en föreningsstämma.

På huskurage.se går det att ladda ner ett förslag på policy.

Skriv en kommentar

Mer som detta