När medlemmar inte släpper in föreningen av rädsla för smitta

27 mar 2020 | En medlem vägrar släppa in den entreprenör som anlitats för den obligatoriska ventilationskontrollen med hänvisning till risk för smittspridning av coronaviruset covid-19. Hur ska föreningen agera och vad händer om OVK:n inte blir av alls?

Utgångspunkten rent juridiskt är att bostadsrättsföreningen, enligt bostadsrättslagen och många föreningars stadgar, har rätt att i vissa fall få tillträde till medlemmars lägenheter. Det kan handla om exempelvis en obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

I dessa tider då risken för smitta av coronaviruset Covid-19 är ett stort orosmoment bör styrelsen i föreningen dock tänka till kring hur och om man ska utföra OVK:n. Smittorisken är ju ömsesidig. Den kontrollant som går in hos de boende vill knappast bli utsatt ifall dessa är smittobärare och medlemmarna vill givetvis inte heller ha besök om kontrollant kan vara det. Bostadsrättshavarna kan också tillhöra någon riskgrupp.

Även om OVK:n är planerade sedan länge kan det vara klokt att avvakta med att genomföra den. Detta för att minska antalet sociala kontakter som inte är helt nödvändiga och som kan leda till smittspridning. Ha en dialog med kontrollanten.

Om föreningen ändå beslutar att OVK:n ska genomföras så är det detta som gäller juridiskt:

Om en bostadsrättshavare vägrar släppa in föreningen kan man ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden. På så vis kan styrelsen eller representant för den få tillträde till lägenheten mot medlemmens vilja.

Ytterst kan denna vägran också leda till att bostadsrättshavaren måste flytta eftersom denne inte har ändrat sin ståndpunkt trots varningar. Om styrelsen ansöker hos Kronofogden om avhysning innebär det i slutändan att myndigheten med tvång tömmer lägenheten på allt bohag, tar bort namnskylten och byter lås.

Vad händer om vi inte kan genomföra OVK:n över huvud taget?

Det finns inga straffavgifter ifall föreningen inte genomför OVK:n, men kommunen kan förelägga fastighetsägaren, det vill säga bostadsrättsföreningen, att utföra den. Ett sådant föreläggande kan kombineras med vite.

En möjlighet kan vara att ansöka om anstånd med OVK:n. Begäran om anstånd görs vanligtvis hos kommunens byggnadsnämnd. Kommunen kan besluta om senareläggning av besiktningstidpunkter om särskilda skäl finns. I och med att varje kommun får göra sin egen bedömning är det svårt att avgöra hur utfallet blir.

Skriv en kommentar

Mer som detta