När kärleken tar slut

Par som bråkar.
18 nov 2016 | Varje dag skiljer sig 70 svenska par. Vanligast är separationer i Södermanlands län. Mest sällsynta är de i Norrbotten. – Ju mer förberedd man är, desto lättare blir ofta skilsmässan, säger juristen Susanne Edebäck.

En skilsmässa är att börja ett nytt liv, känslomässigt såväl som ekonomiskt och juridiskt. Därför gäller det att så snabbt som möjligt ta tag i alla praktiska saker som måste göras.

– När äktenskapet tagit slut bör man göra en bodelning. Det innebär att parterna delar upp saker och ting mellan sig. Vardera part listar sina tillgångar och skulder. Det är värdet av soffan, bilen, bostadsrätten, fondsparandet och liknande som summeras. Därefter dras eventuella skulder bort innan överskottet slås samman och delas lika. Hur man gör rent praktiskt med till exempel soffan, om den säljs eller om den ena av makarna tar den med sig, är en praktisk fråga, säger Susanne Edebäck på juristbyrån Familjens jurist.

– Du har i första hand rätt att få dina egna saker. Det som inte ingår i bodelningen är personliga tillhörigheter av mindre värde, till exempel kläder och presenter, och enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.

Hur länge kan man vänta med att göra en bodelning?
– Gifta par som skiljer sig kan vänta flera år med att bodela. Men det är dumt. Att efter flera år försöka värdera och dela upp tillhörigheter är jättesvårt. Därför ska man göra en bodelning i så nära anslutning till skilsmässan som möjligt.

Från vilken dag gäller bodelningen?
– Brytdatum är den dag då skilsmässoansökan kom in till domstolen. Köper jag exempelvis en båt dagen efter, ingår inte den i bodelningen. Samma sak gäller för arv.

Är det svårt att skriva ett bodelningsavtal?
– Det kan det vara. Avtalet ska vara så formulerat att ingen långt senare kan komma med anspråk. Jag har sett skräckexempel på när parter försökt skriva avtalet själva, kopierat mallar på nätet eller grannens gamla avtal. Då kan det lätt bli fel och leda till dyra tvister. För att undvika problem är det därför bra att ta hjälp av en jurist.

Vad händer om man inte kommer överens?
– Kan inte parterna enas om en bodelning kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare. Det innebär att bodelningen till sist görs under tvång, vilket kan dra ut på tiden och bli väldigt kostsamt eftersom parterna då ofta har egna juridiska ombud.

– Det händer till och med att folk vägrar flytta ut från bostaden. Då blir det till slut kanske tvångsförsäljning. Det vanliga är dock att man kommer överens.

– Allra bästa sättet att undvika konflikter är att försöka avdramatisera detta med juridik. På samma sätt som man diskuterar familjens ekonomi vid köksbordet borde man med jämna mellanrum diskutera familjens juridik. Det handlar inte bara om att prata igenom och förbereda sig för en eventuell skilsmässa, utan också om vad som händer om någon av makarna exempelvis dör.

Gäller samma regler för sambor som för gifta som separerar?
– Nej, vid samboskap bodelar man bara om någon av samborna begär det. Det måste dessutom ske inom ett år från att de har flyttat ifrån varandra.

– Enligt sambolagen är det bara parternas gemensamma införskaffade bostad och bohag som ingår i bodelningen. För att undvika framtida problem är det dock bra att upprätta ett samboavtal.

Mikael Bergling

Läs också: "Dela lika är oftast bäst"

FAKTA/Flest skilsmässor 2013
Trenden visar att antalet skilsmässor i Sverige minskat något på senare år. 2013 gjordes den högsta noteringen sedan 1975.

2010
25 151

2011
24 884

2012
25 005

2013
26 933

2014
26 143

2015
24 876

Här skiljer sig flest
Siffror från 2015 visar att flest skilsmässor per invånare inte bara sker i storstadslänen.

(Län - antal invånare per skilsmässa)
Södermanland 339
Stockholm 339
Skåne län 367
Västmanland 372
Örebro 377

Här sker minst skilsmässor
Minst antal skilsmässor per invånare sker i glesbygdslän, enligt SCB:s siffror från 2015.

(Län - antal invånare per skilsmässa)
Norrbotten 529
Gotland 522
Jämtland 520
Västerbotten 511
Kronoberg 508

BODELNING
Den fördelning av makarnas egendom som sker efter att ett äktenskap upphört, genom skilsmässa eller på grund av att en av makarna avlidit.

REGISTRERA AVTALET
Om två makar vill förändra äganderätten av sina tillgångar under äktenskapet kan det göras genom ett bodelningsavtal som undertecknas av båda makarna. Bodelningsavtalet måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Skriv en kommentar

Mer som detta