Miljöhus – så funkar det

Bild Ingrid Andersson, boende i Brf Korsör, i miljöhuset
28 nov 2017 | Överfulla soprum och saker som slängs fel blir ofta en källa till irritation i bostadsrättsföreningar. Men problemen går att lösa. Brf Korsör i Malmö har ett ambitiöst miljötänk och erbjuder de boende källsortering i 15 fraktioner i ett miljöhus. Det har halverat kostnaden för avfallshanteringen.

Inbäddat i grönskan på gården som tillhör bostadsrättsföreningen Korsör i centrala Malmö ligger ett fint litet trähus. Här kan de boende sortera sina hushållssopor i 15 fraktioner, allt ifrån pappersförpackningar, plastemballage och glas till matavfall, elektronik och metallskrot.

En egen behållare finns för kläder och prylar som skickas till Myrorna för second hand-försäljning.

– Källsorteringen fungerar mycket bra och jag tycker vi har kommit långt. Vi har väldigt lite restavfall för att vara 87 hushåll, säger föreningens ordförande Roland Forsblom.

– Kostnaden för vår avfallshantering är i dag 60 000 kronor per år. Den skulle ha varit dubbelt så hög om vi haft kvar de sex restavfallskärlen som vi hade tidigare.

Kostnaden för miljöhuset – som stod klart för 10 år sedan – har föreningen redan fått igen, framhåller Roland Forsblom.

– Dessutom har vi försäkrat oss om att allt vårt avfall upparbetas här i Sverige, förutom papper och plast som exporteras ibland.

Både unga och äldre är nöjda med föreningens avfallshantering.

– Det fungerar utmärkt. Jag tycker det är bra att vi är rädda om naturen och gör så gott vi kan i vår förening, säger Brita Olsson, 91.

– Det är väldigt lätt att källsortera rätt utan större ansträngning, tillägger Ingrid Andersson, 34.

Miljöhuset, med grönt sedumtak och väggar av träspaljé, har ett källsorteringssystem som tagits fram i samarbete med ett återvinningsföretag.

– Vi har aldrig haft problem med lukt eller råttor. Miljöhuset är öppet hela dagarna, men vi låser på nätterna eftersom vi haft problem med folk som letar bland annat kopparkablar bland elektronikskrotet, säger Roland Forsblom.

Avfallet hämtas av två olika företag, medan föreningen själv står för leveransen till Myrorna.

– Två gånger om året har vi dessutom en container för grovavfall, som möbler och andra större saker, medan fastighetsskötaren tar hand om trädgårdsavfall.

Varje år får de boende återkoppling på sitt källsorterande genom att föreningen begär statistik på till exempel hur många träd som deras pappersinsamling sparat eller hur mycket el, fjärrvärme och biogas som just deras sopor bidragit till.

– Det är jättebra och kan göra så att folk blir mer motiverade att källsortera, säger Ingrid Andersson.

Nils Sundström

 

FRÅN SOPNEDKAST TILL MILJÖHUS

Brf Korsör består av 87 lägenheter, fördelade på två fyravåningshus och ett trevåningshus som byggdes med sopnedkast 1946-47. Då fick sophämtarna gå ned i källarens trånga utrymmen. Sedan byggdes entréerna om så att sopsäckarna hamnade på gatuplanet. Därefter tillkom en container på gården för insamling av papper och sedan ännu en container för glas. Under 2006 valde föreningen att bygga ett miljöhus med utbyggd källsortering.

Läs mer om hur sopor blev en resurs.

SÅ KÄLLSORTERAR BRF KORSÖR:

• Elektronik

• Glas, ofärgat

• Glas, färgat

• Kläder & textilier

• Lysrör

• Matavfall

• Metallförpackningar

• Metallskrot

• Pappersförpackningar

• Plastemballage

• Prylar, böcker, leksaker till Myrorna

• Restavfall

• Småbatterier

• Tidningar

• Övriga ljuskällor

*Fotnot: De boende ansvarar själva för att transportera bort vitvaror, byggavfall samt miljöfarligt avfall som kemikalier och läkemedel.

Skriv en kommentar

Mer som detta