Maxtaket sänks från 50 till 20 personer i hyrda lokaler

10 jan 2022 | Vid en pressträff i dag med bland annat regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelades införandet av ytterligare restriktioner. För bostadsrättsföreningar med lokaler för uthyrning sänks det nyligen införda taket om 50 personer till 20 personer.

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. För att begränsa smittspridningen vill regeringen nu införa ytterligare restriktioner. 

Sedan tidigare finns rekommendationer bland annat om att hålla avstånd och att arbeta hemifrån. Från den 12 januari gäller bland annat rådet att vuxna personer ska begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar, fester och liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Dessutom ska antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus begränsas till 20 personer, måste vara sittande, och sällskap får inte vara fler än 8 sittande tillsammans. 1 meter mellan sällskapen gäller.

Folkhälsomyndigheten har också hemställt till regeringen om förordningsändringar som innebär ett sänkt tak för privata sammankomster från 50 till 20 personer. Detta berör bostadsrättsföreningar som har lokaler för uthyrning.

Regeringen förelår nu att begränsningen ska börja gälla den 19 januari.

Läs mer om de senaste råden och rekommendationerna.

Rev. 2022-01-12

Skriv en kommentar

Mer som detta