Mät det osynliga hotet

02 nov 2017 | Många miljöförvaltningar i landets kommuner kräver att fastighetsägare - även bostadsrättsföreningar - mäter radonhalten i lägenheterna. Det är nu under eldningssäsongen, oktober-april, som mätningarna ska göras.

Årligen drabbas cirka 500 svenskar av lungcancer orsakad av radon, enligt strålsäkerhetsmyndigheten. Mätning är det enda sättet att upptäcka radon.

Totalt finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som har för höga radonhalter. Till år 2020 har riksdagen som mål att alla bostäder ska ligga under riktvärdet, vilket är en radonhalt på 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft. Radon är särskilt farlig för dem som röker.

– Det råder omvänd bevisbörda. Fastighetsägare måste kunna påvisa att det inte finns ett radonproblem, säger Per Lilliehorn, styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Radon kan finnas i marken, i byggnadsmaterialet och dricksvattnet. Marken är den vanligaste radonkällan. Den som bor i områden med radonhaltig mark uppmanas särskilt att genomföra radonmätning av inomhusluften. Detsamma gäller alla som bor eller misstänks bo i hus byggda av så kallad lättbetong. Byggnadsmaterialet användes främst i flerbostadshus mellan åren 1945 och 1965.

Det finns åtminstone tre metoder att mäta radonhalten i luften, som utförs av auktoriserade företag inom området. Dels finns små puckar med spårfilm, dels specialverktyg och skräddarsydda instrument för radonmätning. Svensk Radonförening listar de företag som har den utbildning och kunskap som krävs för att göra en åtgärdsbedömning. Kontroll av radon ska göras med ett intervall om 10 år.

– Det kan handla om att öka ventilationen eller täta otätheter i källarvåningen, till exempel vid rör, där det kan finnas en inläckningsrisk, säger Per Lilliehorn.

Lars Öhman

DET HÄR ÄR RADON

Radonet är en helt luktfri och osynlig gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium faller sönder. Vid sönderfallet bildas positiva joner av metaller, så kallade radondöttrar, som binder sig till rök- och dammpartiklar i inomhusluften. När vi andas in dammet i inomhusluften får vi ned atomerna i luftrör och lungor.

OCH DET HÄR ÄR GRÄNSVÄRDET

Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft. 1Bq/m3 innebär att 1 atom per sekund sönderfaller i varje kubikmeter luft. Riktvärdet för bostäder, skolor och förskolor är 200 Bq/m3.

KÄLLA: BOVERKET

Kommentarer

En bostadsrättsförening i Danderyd har haft radonvärden från 1000 till 5149 Bq där har vi projektera och installerat ett utvecklat system tillsammans med kollega som vi installerar idag med FTX-ventilation. Idag efter installation ligger alla radonvärden i varje lägenhet under 50 Bq. Mögel i källare, rök från rökare och matos har helt försvunnit. Besparing blir hela 35 % än att föreningen skickade ut tidigare och innan installation uppvärmd luft på taket och eldade för kråkorna. Bergvärmen nu blir 30 % mindre i denna föreningen flera miljoner mindre. Bra för miljön men även för hälsan. Chris Hedjerson.

Skriv en kommentar

Mer som detta