Lättade restriktioner från 1 juli

01 jul 2021 | Från och med i dag den 1 juli börjar nästa nivå gälla i den plan för nedtrappning av restriktioner som tidigare beslutats. För föreningar betyder det att 50 personer kan samlas inomhus. Men fortfarande ska trängsel undvikas.

I dag den 1 juli sänks nivån på tidigare restriktioner ytterligare. Lättnaderna följer den plan som regeringen la fram i slutet av maj på rekommendation av Folkhälsomyndigheten. För bostadsrättsföreningar betyder det bland annat att de som hyr ut lokaler för fester, det vill säga privata sammankomster, nu kan tillåta maximalt 50 deltagare inomhus. Allt ska fortfarande ske på ett smittsäkert sätt.

Det har formellt sett inte funnits begränsningar för föreningar när det gäller stämmor, men det som gäller för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster har varit vägledande. Där blir det nu från den 1 juli möjligt att samlas 50 personer inomhus, men 300 personer om det finns anvisade sittplatser. Utomhus finns det en begränsning om maximalt 600 personer, men 3 000 personer om det är anvisade sittplatser.

Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans tas bort. Men Folkhälsomyndigheten framhåller att det fortsatt är bäst att träffas utomhus då det är möjligt och att följa de råd som gäller alla verksamheter.

För föreningar med restauranger gäller att begränsningarna vad gäller öppettider liksom taket för sällskapsantalet på utomhusserveringar nu försvinner. Inomhus får sällskap vara åtta personer från och med nu. Däremot kvarstår reglerna om sittande servering och avstånd mellan sällskap.

Folkhälsomyndighetens information om de olika stegen och de lättnader som sker från den 1 juli finns på deras webbplats.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta