Lagförslag om andrahandsuthyrning klart?

30 nov 2012 | Turerna kring förslagen om friare andrahandsuthyrning har varit många. Osäkerheten har varit stor för landets bostadsrättsföreningar. – Regeringen borde tidigt ha tagit med branschorganisationerna i diskussionen, säger Bostadsrätternas vd Göran Olsson.

Förslagen, som innebär en friare uthyrning av bostadsrättslägenheten, lades fram av regeringen under våren. Dessa fick kritik från bland annat Bostadsrätterna. Ganska snart stod det klart att förslagen inte hade en majoritet av riksdagspartierna bakom sig. Regeringens taktik var då att baka in lagändringarna i budgetpropositionen för att på så sätt vara det förslag som får flest röster i riksdagens kammare.

När detta skrivs har Sverigedemokraterna ställt sig bakom samtliga delar av förslagen, utom den som säger att bostadsrättsföreningarna inte behöver tillfrågas vid uthyrning. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har förhandlat med regeringen men parterna har inte lyckats komma överens.

Vad har Bostadsrätterna varit mest kritiska till?
– Grundproblemet med lagförslagen är att de nya lagarna så radikalt skulle ändra livet i en bostadsrättsförening, säger Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna. Vi är kritiska till att en boende inte skulle behöva styrelsens tillstånd för att hyra ut. När vi lyssnar på vad föreningarna säger är det speciellt denna del de är kritiska till, men samtidigt finns det ju de som välkomnar förslagen. Vi skulle hellre se att medlemmarna på en föreningsstämma beslutar om det ska vara friare uthyrning, något som lagligt sett inte går i dag.

Finns det något som är bra med förslagen?
– Vi har länge efterlyst en friare hyressättning. I dagsläget kan den som hyr ut inte alltid vara garanterad att få en hyra som motsvarar kostnaderna för lägenheten, men det föreslås nu, vilket är bra och ligger i linje med hur det ofta går till i praktiken.

Hur har Bostadsrätterna arbetat med frågan sedan förslagen blev kända?
– Vi har agerat på en rad olika sätt. Som remissinstans har vi pekat på riskerna med förslaget. Sedan har vi skrivit ett antal debattartiklar. Vi har träffat bostadsminister Stefan Attefall och sakkunniga på departementet. I frågan samverkar vi med andra bostadsrättsorganisationer för att på så sätt ytterligare stärka vår röst.

Skriv en kommentar

Mer som detta