Kupp gav konkurs

18 sep 2017 | Firmatecknarna kan ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs. Det var just det som hände en liten förening i Arboga, vilket kommit att stå medlemmarna dyrt. – Att det är så enkelt är orimligt och därför behöver förfarandet ses över, kommenterar Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

Paret köpte sin bostadsrätt 2008 i den lilla föreningen i Arboga. En vattenläcka i bostadsrättsföreningens hus skapade en tvist och i början av 2014 hade två andra medlemmar ansökt hos tingsrätten om att föreningen skulle försättas i konkurs. Dessa båda medlemmar var styrelseledamöter samt firmatecknare och de agerade utan samtycke från övriga i styrelsen.

Till Svenska Dagbladet, som uppmärksammat frågan, säger paret som köpt bostadsrätten att det blev kaos och att de försökte hindra konkursen. Paret har drivit frågan om konkursen ända upp till Högsta domstolen men har fått veta att de enda som kan överklaga är firmatecknarna.

Denna händelse får ses som ytterst ovanlig. Att en bostadsrättsförening går i konkurs är sällsynt och då beror det oftast på att det inte finns några pengar till att betala räkningarna.

I början av 1990-talet låg största delen av lånen på bostadsrättsföreningen vilket berodde på den tidens bostadsfinansieringssystem. Bostadsrättshavarna hade låga eller inga lån och kunde lämna bostadsrätten om avgifterna steg alltför mycket, utan att förlora allt för stora belopp.

I dag ser det helt annorlunda ut. Byggsubventionerna är i princip avskaffade och det är bostadsköparna som finansierar bostadsrättsföreningen och därmed har den större andelen av lånen.

Men detta hindrar inte att firmatecknare ändå på oklara och kanske felaktiga grunder kan ansöka om konkurs. Konsekvensen, oavsett anledning, är att bostadsrättshavarna blir av med sina insatser men har kvar lånen och tvingas betala dessa.

– Detta är en brist i systemet som behöver rättas till, även om dessa falska konkursansökningar är ovanliga, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

Hon menar att det borde behövas mer för en konkursansökan än att bara föreningens firmatecknare lämnar in en sådan. För likvidation i bostadsrättsföreningar krävs att medlemmarna beslutar om det på föreningsstämma. Endera genom att samtliga medlemmar i föreningen på en stämma beslutar om likvidation eller att det hålls två på varandra följande stämmor där den andra kräver 2/3 majoritet. Dessa likvidationsregler borde även få gälla när det handlar om konkursansökan.

– Detta vore enligt vår mening en lämplig reglering. Om samma regler skulle gälla för konkurs som för likvidation borde en sådan ändring vara möjlig att genomföra, säger Ulrika Blomqvist.

Skriv en kommentar

Mer som detta