Krav på förberedelse för att kunna ladda elfordon

Elbilsladdning
05 maj 2020 | Det ska bli lättare att köra miljöbil. Därför vill regeringen nu tvinga fastighetsägare att i vissa fall förbereda för installation av laddpunkter för elfordon. Exakt vad det innebär och vem det berör kommer vi kunna läsa i kommande föreskrifter.

Regeringen har föreslagit att det införs krav i plan- och bygglagen när det gäller laddning av elfordon för vissa byggnader. Kravet innebär att det vid ny- och ombyggnation av vissa parkeringsplatser ska förberedas för installation av laddpunkter för elfordon.

Vad detta innebär för landets bostadsrättsföreningar är i dagsläget oklart. Troligen innebär det att den förening som planerar att bygga om sin parkeringsplats behöver förbereda för installation av laddpunkter för elfordon i ett senare skede trots att det inte planeras vid ombyggnationen.

Regeringen kommer, genom lämplig myndighet, att meddela föreskrifter som förtydligar vad kraven innebär.

Bostadsrätterna Direkt får anledning att återkomma när dessa finns på plats.

Ändringarna i förordningen träder i kraft den 25 maj 2020, men i övergångsbestämmelserna står att om ansökan om bygglov eller bygganmälan har gjorts före den 11 mars 2021 ska äldre föreskrifter fortfarande gälla.

I samma proposition föreslås att det införs krav på inspektion av vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem genom ändringar i lagen om energideklarationer och även i plan- och bygglagen. Kravet på inspektion berör de föreningar som ska utföra nya energideklarationer efter att kravet införts. Men rent praktiskt är det troligen den energiexpert som genomför inspektionen som berörs i första hand. Kostnaden för det utökade kravet har från regeringshåll bedömts som marginell.

Rev.2020-05-08

Skriv en kommentar

Mer som detta