Kostnaderna: 5-10 miljarder kronor per år

Vatten är en av de absolut vanligaste orsakerna till skador i och på svenska byggnader.
25 aug 2016 | DOKUMENT. I genomsnitt inträffar det nästan 300 vattenskador i svenska fastigheter – per dag. – Det är skador som leder till kostnader på mellan fem och tio miljarder kronor per år, säger Hampus Asp på branschorganisationen Säker Vatten.

Enligt experterna är vatten en av de absolut vanligaste orsakerna till skador på svenska byggnader, även om det saknas detaljerad statistik om omfattningen.

– Vi vet inte exakt hur många skador som inträffar. Många fastighetsägare anmäler inte skadorna till sitt försäkringsbolag eftersom självriskerna kan vara ganska så höga. Vår statistik ger dock en ganska bra bild av utvecklingen, säger Hampus Asp.

Trots att vattenanvändningen i badrum ökar, minskar andelen skador i våtutrymmen visar statistiken.

– Minskningen i badrum tror och hoppas jag är ett resultat av förbättrad teknik, bättre material och tydligare och strängare branschregler. Ett av de största problemen i dag när det gäller våtrumsarbeten är bristande samordning mellan entreprenörerna, säger Hampus Asp.

Mikael Bergling

FAKTA/Köksskador
• Andelen vattenskador i kök har under det senaste decenniet ökat med cirka tio procent.
• Vattenskador orsakade av läckage från installerad utrustning och dess anslutningar svarar för cirka en fjärdedel av alla rapporterade skador.

Läs också:
Vattenkaoset – grannens skada kan stå dig dyrt
Flest skador i köket
Ismaskinen förstörde köket

Skriv en kommentar

Mer som detta