Konflikt om hur staden ska växa

Nackareservatet är ett populärt rekreationsområde nära Stockholm. Nu höjs röster för en översyn av reservaten – för att klara storstadens tillväxt.
07 jul 2016 | Var ska alla bo i de växande storstäderna? Stockholms handelskammare vill bygga bostäder på naturreservat som har begränsade naturvärden för att möta stadens bostadsbehov. Men förslaget väcker kritik.

Enligt Handelskammarens siffror har 35 000 hektar naturreservat inrättats i Stockholm de senaste 20 åren och till bostadsbyggande har endast 7 000 hektar mark använts.

Stockholms handelskammare kritiserar kommunernas rätt att inrätta naturreservat och vill att regeringen ger uppdraget till Länsstyrelsen att ompröva och häva beslut om naturreservat, som stoppar bostadsbyggandet.

– Det är en utomordentligt dålig idé. Underlag visar att det finns byggbar mark utan att tulla på reservat. Med god planering är det inga problem. Statistik visar att det är de kommuner med mest naturreservat som även i högsta grad bygger, kommenterar Jan Terstad, chef för avdelningen skog och naturvård på Svenska naturskyddsföreningen.

Kollektivtrafiknära

Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms handelskammare, anser att det är ett problem att allt fler naturreservat inrättas på kollektivtrafiknära platser samtidigt som bostadsbristen är skriande.

– Man låser upp väldigt mycket mark för all överskådlig framtid i en tid där staden och behoven förändras. Regionen växer rekordartat, år 2045 kommer vi att vara minst 800 000 fler invånare. Det borde finnas möjlighet att ompröva delar av de reservat som lämpar sig för bostäder, säger hon.

För bostadsbyggandet i Malmö och Göteborg finns inga motsvarande förslag från Sydsvenska respektive Västsvenska handelskammaren. I Göteborg byggs nya bostäder bland annat på gamla industritomter.

Ida Åkesson

Skriv en kommentar

Mer som detta