Kompensation för hyresrabatt kan beslutas även för kvartal 3

10 jun 2021 | Sedan tidigare har regeringen beslutat återinföra det hyresstöd som infördes våren 2020, för första och andra kvartalet 2021. Detta för att kompensera de lokalhyresvärdar som sänkt den fasta hyran för sina hyresgäster under pandemin. Nu föreslås stödet förlängas ytterligare ett kvartal.

Den 3 maj öppnade ansökan för lokalhyresstödet för perioden januari-mars i år. Regeringen har även beslutat om en förlängning med det andra kvartalet och inväntar EU-kommissionens godkännande för den andra perioden. Regeringen vill nu utöka stödet att gälla även för tredje kvartalet.

Hyresstödet för första och andra kvartalet 2021 innebär att den fastighetsvärd, till exempel en bostadsrättsförening, som väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av lokalhyresnedsättningen. Den statliga kompensationen är 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

På regeringens webbplats finns samlad information om hyresstödet för kvartal 1 och 2 2021.

Hyresstödet för både andra och tredje kvartalet måste alltså godkännas av EU-kommissionen enligt statsstödsregelverket innan det kan genomföras.

Rev. 2021-06-10: Slutdatum för rabattöverenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd planeras bli detsamma för både andra och tredje kvartalet i år, dvs för perioden 1 april – 30 juni och för perioden 1 juli – 30 september. Slutdatum för rabattöverenskommelse planeras bli den 31 augusti. Även sista ansökningsdatum planeras bli detsamma för båda kvartalen. Sista dag för ansökan planeras bli den 30 september.

Skriv en kommentar

Mer som detta