Kompensation för hyresrabatt har beslutats även för kvartal 3

10 jun 2021 | Sedan tidigare har regeringen beslutat återinföra det hyresstöd som infördes våren 2020, för första och andra kvartalet 2021. Detta för att kompensera de lokalhyresvärdar som sänkt den fasta hyran för sina hyresgäster under pandemin. Nu förlängs stödet ytterligare ett kvartal och ansökan öppnar den 2 juli.

Den 3 maj öppnade ansökan för lokalhyresstödet för perioden januari-mars i år. Regeringen har även beslutat om en förlängning med det andra kvartalet. Regeringen har nu beslutat att utöka stödet att gälla även för tredje kvartalet.

Hyresstödet för första och andra kvartalet 2021 innebär att den fastighetsvärd, till exempel en bostadsrättsförening, som väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av lokalhyresnedsättningen. Den statliga kompensationen är 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

På regeringens webbplats finns samlad information om hyresstödet för kvartal 1, 2 och 3 2021.

Rev. 2021-06-10: Slutdatum för rabattöverenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd planeras bli detsamma för både andra och tredje kvartalet i år, dvs för perioden 1 april – 30 juni och för perioden 1 juli – 30 september. Slutdatum för rabattöverenskommelse planeras bli den 31 augusti. Även sista ansökningsdatum planeras bli detsamma för båda kvartalen. Sista dag för ansökan planeras bli den 30 september.

Rev. 2021-06-29: Förordningsändringarna träder ikraft den 2 juli och då öppnas ansökningsperioden för både det andra och tredje kvartalet. Sista dag för ansökan av stödet är den sista september i år för både det andra och tredje kvartalet. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast en månad tidigare, den sista augusti.

Skriv en kommentar

Mer som detta