Kan vara farligt att neka medlemskap

07 okt 2011 | En bostadsrättsförening i Helsingborg har nekat en medlem att sälja sin lägenhet vid flera tillfällen genom att vägra köparna medlemskap, och detta trots att köparna inte hade några ekonomiska problem. Styrelsen riskerar nu att bli stämd av medlemmen. Att neka någon medlemskap motsäger hela idén med bostadsrätt och kräver mycket starka skäl.

När en bostadsrätt övergår antingen genom köp, gåva eller genom arv ska ju den som bostadsrätten övergått till ansöka om medlemskap i föreningen. Enligt stadgar och lag ska styrelsen bevilja medlemskap om förvärvaren skäligen kan godtas. Och det är nu villrådighet uppstår. Hur ska vi som styrelse bära oss åt? Vad kan, får och bör vi göra? En del styrelser tar en kreditupplysning på den sökande som rutin, även i de lägen när banken gjort kreditupplysning och lånat ut pengar till personen. Styrelsen vill se om det finns några betalningsanmärkningar och obetalda skulder, men några styrelser missuppfattar hur de bör använda den övriga informationen. Den största synden är att sätta sig ned och börja räkna på vilken månadskostnad den sökande klarar av med inkomstuppgiften som grund och de mer privata förhållandena som antal familjemedlemmar, bilar med mera. Så finns det styrelser som säger direkt blankt nej till medlemskap om det finns betalningsanmärkningar, alldeles oavsett vad det är för anmärkning och om skulden är betald.

Det finns några få styrelser som begär in anställningsbevis, lönespecifikationer och/eller borgen för ett antal månaders avgifter. Föreningen i Helsingborg – som gång på gång nekar medlemskap trots att köparna är skuldfria, inte har några betalningsanmärkningar och dessutom kan garantera årsavgiften – agerar på ett farligt sätt. Säljaren är förtvivlad eftersom hans skulder ökar när han inte kan sälja sin bostadsrätt på grund av styrelsens blanka nej till köparna. Det är absolut att gå för långt. Skulle en säljare kunna påvisa att föreningen felaktigt nekat medlemskap och detta sedan orsakat en ekonomisk förlust därför att priserna gått ner, ja då kan styrelsen råka illa ut i en domstol. Ett exempel på det är en förening i Stockholm där styrelsen blev dömda att betala 1,3 miljoner kronor i skadestånd. Bara i undantagsfall kan en förening ha framgång i att neka medlemskap.

Vad ska styrelsen egentligen ta ställning till? Kan styrelsen över huvud taget säga nej? Eller är det alltid ett ja som gäller? Formellt sett är det styrelsen som avgör. Om styrelsen säger nej kan den sökande vända sig till Hyresnämnden för en prövning av styrelsens beslut. Rimligtvis skulle en styrelse kunna neka medlemskap om det visar sig att den sökande har blivit vräkt på grund av obetalda hyror eller årsavgifter eller på grund av störning. Stöd finns i lagen för att neka medlemskap till juridiska personer och det är upp till föreningen om hur man vill göra. Föreningen kan även säga nej om köparen inte tänker bosätta sig i lägenheten, men får acceptera om någon till exempel reser till varmare breddgrader och använder lägenheten som halvårsboende. Det går inte heller att neka köparen medlemskap därför att säljaren har skulder till föreningen. En alternativ inställning är att välkomna nya medlemmar mot bakgrund att en bostadsrättsförening är öppen för alla, liksom att en bostadsrättshavare är fri att överlåta till vem han eller hon vill. Det enda som ligger i föreningens allmänna intresse är ju att medlemmarna betalar sin avgift, gör det i tid samt inte stör sin omgivning, och som också gärna är välkommen att delta i arbetet i den kollektivt ägda fastigheten.

En bostadsrättsförening har alltid panträtt i bostadsrätten. Om en medlem börjar släpa medårsavgiften och föreningen, eller en panthavare hos kronofogden begär försäljning av bostadsrätten, står alltid föreningen först i kön av fordringsägarna för reglering av obetalda årsavgifter.

Kommentarer

"Det går inte heller att neka köparen medlemskap därför att säljaren har skulder till föreningen", skriver ni. Men går det att neka säljaren utträde ur föreningen om säljaren har skulder till föreningen? Det skulle i så fall vara ett sätt för föreningen att sätta press på säljaren och få tillbaka sin fordran.
Mvh
Björn

Skriv en kommentar

Mer som detta