Kan styrelsen förbjuda hundar?

29 jul 2016 | Här kan du läsa vanliga frågor som ställs till styrelser i bostadsrättsföreningar. Styrelserna vänder sig i sin tur till Bostadsrätterna för rådgivning.

Kan stämman ta upp frågan?
FRÅGA: Vi är några medlemmar som önskade få med en punkt, ”Övriga frågor”, på dagordningen till senaste årsstämman. Syftet var att få till en diskussion om diverse frågor och vi tyckte det var lämpligt då när så många medlemmar var samlade. Men vi blev nekade av styrelsen och därmed kom inte våra diskussionspunkter med. Tråkigt tycker vi och undrar varför?

SVAR: I en bostadsrättsförenings stadgar framgår dagordningen på föreningsstämman och där finns inte alltid punkten ”Övriga frågor” med. Däremot är det möjligt att efter den formella stämman diskutera vad ni vill.

Kan styrelsen förbjuda hundar?
FRÅGA: Har styrelsen eller föreningen befogenhet att tillåta eller förbjuda att man leker med sin hund på gården? Om bara en eller två grannar inte gillar hundar, är det nödvändigt att förbjuda hundar på gården överlag?

Jag undrar också om styrelsen eller föreningen har befogenhet att låta en studsmatta stå på en viss plats på gården, med tillhörande glada barnskrik? Om bara en eller två grannar starkt ogillar studsmattan där, är det nödvändigt att förbjuda eller flytta studsmattan?

SVAR: Detta är i första hand frågor som styrelsen får avgöra. Styrelsen kan införa ordningsregler som talar om var hundar får vistas på föreningens mark. Men detta måste ju styrelsen inte göra bara för att några medlemmar är negativa till hundar. Utgångspunkten är faktiskt att medlemmar har rätt att ha husdjur.

Samma gäller i frågan om studsmattan. Man får finna sig i att barn väsnas, men mattan bör inte placeras precis intill en lägenhet som ju då störs extra. Om studsmattan står på föreningens mark gäller också att det finns tillräcklig säkerhet kring denna, vilket gör att en del föreningar säger nej till detta.

Fönstret kärvar!
FRÅGA: Jag har problem med ett vädringsfönster, det går inte att öppna.Nu kommer jag att tillkalla hjälp från vår fastighetsskötare. Frågan är vem som ska stå för den kostnaden, är det jag själv eller föreningen?

SVAR: Svaret beror på vad som står i föreningens stadgar om fönster. Om ansvaret ligger på medlemmen så måste var och en ta hand om kärvande fönster och betala detta själv.

Vem ansvarar för dålig lukt?
FRÅGA: Vi ska sälja vår lägenhet men har lite problem med en golvbrunn som luktar illa. Självklart har vi gjort rent men det luktar fortfarande. En spekulant undrar vem som ansvarar för att åtgärda, medlem eller föreningen?

SVAR: Som medlem har ni det ytliga ansvaret för golvbrunnen, alltså rensning och rengöring, klämringen och se till att brunnen inte torkar ut. Men om det krävs ett byte av brunnen ansvarar föreningen för det och avgör också om ett byte krävs.

Skriv en kommentar

Mer som detta