Inte mycket kvar av ursprungliga förslaget om andrahandsuthyrning

04 dec 2012 | Regeringen ville göra andrahandsuthyrning av bostadsrätt friare där medlemmen inte behövde ange särskilda skäl för att hyra ut. Denna del ser– just nu – ut att stoppas i riksdagen. Kvar av förslaget blir sannolikt endast en friare hyressättning som grundar sig på andra regler än de som bruksvärdessystemet bjuder på.

Den som följt med i frågan om andrahandsuthyrning vet att turerna varit många. Alla turer har medfört att flera av de tidiga förslagen har försvunnit under resans gång. Civilutskottet har idag justerat sitt förslag om den 18 december ska riksdagen ta beslut om ändringarna. Det som är kvar av förslagen ger inte de effekter som regeringen hade hoppats på, nämligen ett stort tillskott av hyresrätter.

Utredningsförslaget från mars föreslog en modell där bostadsrättshavaren fritt skulle kunna hyra ut sin lägenhet i upp till fem år, till en hyra som hyresgästen inte retroaktivt kunde klaga på i Hyresnämnden. Föreningen skulle få ta ut en extraavgift av bostadsrättshavaren under uthyrningstiden. Det fanns även ett skydd så att inte alltför många medlemmar i föreningen hyrde ut sina lägenheter samtidigt.

När regeringen därefter lade fram lagförslaget fick extraavgiften stryka på foten, vilket innebar ett minskat incitament för föreningarna. Regeringens plan var också att baka in lagförslaget i budgetpropositionen, för att på så sätt enklare kunna få igenom detta i riksdagen.

Civilutskottet, som behandlade propositionen, accepterade inte detta förförarande. Inte heller fick regeringen en majoritet för hela förslaget. Oppositionspartierna har tidigt avfärdat hela eller delar av förslaget. Visserligen förhandlade regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet men parterna stod för långt från varandra för att enas. Vid utskottsbehandlingen var det endast Sverigedemokraterna som sade sig vilja stödja delar av förslaget.

Vad innebär de nya reglerna som nu sannolikt införs? Bostadsrättshavaren ska precis som tidigare ansöka hos styrelsen och skälen som krävs för att hyra ut ändras inte. Provsammanboende och jobb eller studier på annan ort är exempel på skäl som brukar godtas, men styrelsen kan om de så vill vara mer generösa.

Andrahandshyresgästen och bostadsrätthavaren kommer överens om en hyra, där hyresgästen i efterhand inte kan hävda en överhyra som denne vill kräva tillbaka via hyresnämnd. Hyran beräknas med fyra procents avkastning på lägenhetens marknadsvärde plus månadsavgiften till föreningen. Dessutom höjs det skattefria beloppet för uthyrning i andra hand.

Konsekvensen av de nya reglerna blir sannolikt att styrelserna får ett högre tryck på sig att godkänna uthyrningar, i och med att det kan bli mer lönsamt att hyra ut. I dag får den som hyr enligt gällande regler sällan täckning för sina kostnader. De nya reglerna planeras att börja gälla 1 februari 2013.

Skriv en kommentar

Mer som detta