Information till boende i bostadsrättsföreningen

03 apr 2020 | I dessa tider då smittspridning råder måste alla ta sitt ansvar. Även bostadsrättsföreningar bör genom sin styrelse bidra med bra information till medlemmarna. Vi ger här några råd och tips.

Hur ska bostadsrättsföreningen hantera en krissituation såsom den vi ser nu med corona-pandemin? Och vilket ansvar har styrelsen egentligen att informera? Det är några av frågorna som Bostadsrätternas styrelserådgivning får i dagsläget.

Folkmyndigheten uppmanar i sina uppdaterade Allmänna råd att bland annat företag och föreningar ska sätta upp information till kunder, medlemmar och besökare. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns affisher som kan skrivas ut och sättas upp, exempelvis i trapphus och allmänna utrymmen. Dessa finns också på flera olika språk.

Informationen kan också delas i brevlådor, läggas ut på föreningens webbplats eller Facebookgrupp om sådan finns. Nedanstående information är ett annat förslag och utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess du är frisk och har varit symtomfri i två dagar.
  • Håll god handhygien samt nys och hosta alltid i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.
  • Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga. Detta gäller framför allt äldre medlemmar över 70 år.
  • Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis genom att handla mat eller gå till apoteket. Läs mer om hur Brf Hjälmaren i Malmö har gjort.
  • Om föreningen anlitar ett städföretag kan avtalet behöva utökas med ytterligare instruktioner kring rengöring/desinficering av dörrhandtag, hissknappar, portkodsdosor med mera. I en lite förening kan eventuellt någon i styrelsen gå runt och desinficera på lämpliga ställen.

Har du frågor? Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårds­rådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se. Annars går det också att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Hur ska styrelsen hantera och informera om de finns medlemmar som är smittade i föreningen och sitter i karantän?

Med hänsyn till den personliga integriteten är det inte lämpligt att föreningen informerar övriga medlemmar i föreningen om vem eller vilka som är smittade om styrelsen vet det. För att få göra det behövs deras godkännande. Däremot kan styrelsen möjligen informera om att det finns medlemmar som har drabbats av coronaviruset och att de sitter i karantän.

Tala gärna om vilka övriga åtgärder ni som styrelse vidtagit till exempel vad gäller extra städning, spritning med mera. Uppgifter om hälsa är ju känsliga uppgifter enligt dataskyddsförordningen och ska behandlas därefter, det vill säga ytterst försiktigt om alls.

Rev 2020-07-01

Kommentarer

Angående rengöring handtag o dyl. hur ofta ska man göra det?

Skriv en kommentar

Mer som detta