Hyresnämnden säger nej till korttidsuthyrning

26 aug 2015 | I ett rättsfall säger Hyresnämnden nej till korttidsuthyrning via webbplatsen Airbnb. Anledningen är att detta liknas vid en hotellverksamhet av kommersiell natur, vilket inte ligger i linje med de intentioner lagstiftarna har haft med de nya reglerna för andrahandsuthyrning.

Rättsfallet handlar om en bostadsrättshavare som sålt sin lägenhet och flyttat ut från denna innan den nya köparen tillträdde. Styrelsen i föreningen upptäckte att medlemmen hyrde ut lägenheten via Airbnb utan styrelsens tillstånd. Medlemmen inkom då med en ansökan om uthyrning och namngav en rad personer som vardera skulle bo i lägenheten under några dagar. Men styrelsen avslog ansökan.

När en styrelse avslår en ansökan om andrahandsuthyrning kan en medlem ta ärendet till Hyresnämnden som då kan lämna tillstånd för andrahandsuthyrning, vilket medlemmen gjorde. Men även Hyresnämnden avslog medlemmens ansökan.

Hyresnämnden resonerar kring den nya lagstiftning som tillkommit vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt. I förarbetet resonerar lagstiftaren kring att det är bostadsbrist i landet och att människor har svårt att flytta till annan ort för att studera eller arbeta. En bostadsrättshavare ska ha stor frihet att hyra ut i andra hand under en tid då medlemmen bor någon annanstans. Och i förarbetet framgår det även att det inte är ett godtagbart skäl att hyra ut om bostadsrättshavaren enbart vill ”tillgodogöra sig hyra för lägenheten”.

I bedömningen skriver Hyresnämnden att det visserligen kan vara ett skäl för att hyra ut när en bostadsrättshavare vill undvika dubbla boendekostnader. Men här handlar det om flera olika personer under olika antal nätter. Airbnb liknar mer en hotellverksamhet av kommersiell natur. Andra boende i huset kan uppfatta det som störande om okända personer rör sig i fastigheten. Av denna anledning har bostadsarättsföreningen, som det står i lagen, befogad anledning att inte godta uthyrningen.

Kommentarer

Hej
Jag skriver på uppdrag av styrelsen i brf Jaktvarvet 7. Vi har stora problem med en av våra medlemmar. Han har under drygt ett års tid stört grannar med fester både sent på kväll och tidigt på morgon. Vi har anslutit styrelsen till svenska Störningsjouren AB. Störningarna har nu upphört.

Istället har han börjat hyra ut sin bostad på korttidsboende, några dagar åt gången. Han har inte inhämtat tillstånd från styrelsen. Styrelsen har informerat alla om vad som gäller med hänvisning till avgörandet i hyresnämnden. Vi vill gärna bli av med honom. Kan ni bistå oss i en sådan process.

Vänligen
Arne

Skriv en kommentar

Mer som detta